Zaawansowane technologie oraz sprzęt medyczny 571.801B0.36-0.80%2.429MOpieka Zdrowotna85
Reklama & Marketing 62.568B3.850.48%2.408MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej24
Kosmonautyka i Obrona 733.841B1.75-1.19%2.252MPrzemysł47
Chemia rolnicza 85.122B2.41-2.27%1.926MMateriały Podstawowe15
Air Freight & Courier Services 209.641B2.060.00%2.383MPrzemysł15
Linie lotnicze 184.140B1.260.12%3.266MPrzemysł21
Usługi związane z eksploatacją portów lotniczych 14.346B2.98-2.91%55.720KPrzemysł4
Aluminium 30.284B0.50-5.76%2.696MMateriały Podstawowe6
Odzież i akcesoria 129.422B1.04-2.39%2.105MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej33
Sprzedaż odzieży i akcesoriów 140.487B1.97-3.35%3.118MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej39
Sprzęt użytkowy, narzędzia oraz wyposażenie mieszkania 29.541B2.970.49%3.193MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Producenci pojazdów osobowych oraz transportowych 478.380B3.45-1.41%5.628MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej15
Sprzedaż pojazdów, części samochodowych oraz obsługa pojazdów 120.454B0.390.08%726.847KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej21
Części do samochodów, ciężarówek oraz motocykli 159.478B1.74-1.28%1.361MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej41
Banki 3633.162B3.29-1.10%10.259MFinanse439
Biotechnologia i Badania naukowe w dziedzinie medycyny 615.874B0.49-1.91%2.515MOpieka Zdrowotna433
Browarnictwo 277.709B3.610.18%12.973MDobra konsumpcyjne niecykliczne8
Radiofonia i Telewizja 818.110B0.89-0.98%5.259MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej49
Usługi wsparcia dla biznesu 332.540B0.51-1.21%1.838MPrzemysł98
Materiały pomocnicze dla firm 18.498B2.73-1.59%223.523KPrzemysł13
Kasyna i Hazard 133.529B2.64-2.92%5.458MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej24
Fundusze Zamknięte 86.055B3.08-1.09%6.845MFinanse38
Węgiel 16.109B3.11-2.66%1.176MSurowce energetyczne13
Usługi drukarskie 12.096B1.57-0.50%242.125KPrzemysł12
Artykuły chemiczne 311.832B2.10-1.07%1.262MMateriały Podstawowe33
Komunikacja i usługi sieciowe 482.360B2.44-0.50%14.469MTechnologia74
Sprzedaż komputerów i elektroniki użytkowej 32.571B2.07-2.39%2.600MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej10
Sprzęt komputerowy 168.863B2.06-0.78%5.191MTechnologia38
Budownictwo i inżynieria 59.380B0.65-1.26%765.191KPrzemysł31
Materiały budowlane 93.353B1.85-1.23%1.548MMateriały Podstawowe19
Artykuły i akcesoria budowlane 63.859B0.84-0.23%776.597KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej32
Pożyczki konsumenckie 262.892B1.76-0.73%2.571MFinanse36
Wydawnictwa 35.925B2.03-0.40%1.715MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej14
Usługi finansowe dla przedsiębiorstw 25.921B2.13-1.19%679.225KFinanse23
Domy towarowe 1005.588B0.11-2.18%7.766MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej15
Dyskonty 278.910B1.32-1.23%3.222MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej13
Destylarnie i winnice 221.332B1.74-2.95%2.115MDobra konsumpcyjne niecykliczne10
Zróżnicowane Substancje Chemiczne 174.368B2.11-1.64%7.301MMateriały Podstawowe5
Zróżnicowane Usługi Inwestycyjne 12.095M8.392.31%1.206KFinanse1
Zróżnicowany Handel i Dystrybucja 8.038B-1.22%824.071KPrzemysł1
Sprzedaż leków 246.491B1.990.32%5.124MDobra konsumpcyjne niecykliczne10
Urządzenia elektryczne 723.654B3.480.56%2.806MNarzędzia60
Wyposażenie i komponenty elektryczne 296.371B1.97-0.66%1.621MPrzemysł70
Electronic Equipments & Parts 114.662B1.39-0.97%1.882MTechnologia24
Pośrednictwo pracy 68.902B1.74-0.23%896.945KPrzemysł26
Przemysł rozrywkowy 241.872B0.91-0.69%4.211MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej21
Sprzęt i usługi środowiskowe 113.852B1.520.06%1.065MPrzemysł35
Fundusze notowane na giełdzie (ETF) —%Finanse1938
Operatorzy rynków finansowych i towarowych 207.328B1.33-0.27%1.152MFinanse16
Rybołówstwo i rolnictwo 23.966B0.85-2.04%564.748KDobra konsumpcyjne niecykliczne17
Przetwórstwo żywności 451.499B2.600.28%3.125MDobra konsumpcyjne niecykliczne63
Sprzedaż i dystrybucja produktów żywnościowych 361.231B2.05-0.68%7.283MDobra konsumpcyjne niecykliczne24
Obuwie 146.767B0.94-0.85%4.529MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Produkty leśne i drewniane 14.803B3.54-0.56%411.510KMateriały Podstawowe10
Złoto 107.351B1.32-6.04%8.252MMateriały Podstawowe34
Lądowy transport towarowy i logistyka 425.467B1.44-0.83%2.276MPrzemysł33
Placówki i usługi opieki medycznej 211.914B0.64-0.81%814.164KOpieka Zdrowotna58
Ciężki sprzęt elektryczny 54.981B3.20-1.81%4.990MPrzemysł8
Pojazdy i maszyny ciężkie 221.697B1.85-1.72%3.026MPrzemysł28
Autostrady i drogi kolejowe 16.818B4.36-1.02%248.356KPrzemysł3
Spółki holdingowe 46.436B0.41-0.41%485.080KFinanse96
Wyposażenie wnętrz 28.401B0.96-0.00%856.524KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej15
Sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz 13.314B1.93-1.40%1.573MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Artykuły i usługi wyposażenia domu 307.678B2.06-0.10%5.430MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Budownictwo mieszkalne 90.348B0.59-0.99%1.682MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej22
Hotele, motele oraz linie rejsowe 246.029B2.01-0.85%1.705MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej23
Elektronika użytkowa/sprzęt elektroniczny użytku domowego 74.080B0.58-1.01%1.181MTechnologia10
Artykuły użytku domowego 34.629B2.161.58%1.278MDobra konsumpcyjne niecykliczne5
Usługi oraz doradztwo w zakresie IT 969.948B1.31-0.63%2.158MTechnologia129
Niezależni producenci energii 27.198B3.51-2.50%259.067KNarzędzia7
Konglomeraty Przemysłowe 412.787B2.99-0.27%18.410MPrzemysł10
Maszyny i sprzęt przemysłowy 371.757B1.21-0.65%774.975KPrzemysł102
Zintegrowane Górnictwo 382.960B4.25-4.87%5.427MMateriały Podstawowe25
Zintegrowane Oleje i Gazy 1266.205B4.29-2.94%3.417MSurowce energetyczne15
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne 579.641B4.80-0.23%7.097MUsługi telekomunikacyjne43
Usługi internetowe 4024.137B0.08-1.92%12.254MTechnologia75
Usługi brokerskie oraz bankowość inwestycyjna 352.531B1.86-0.58%4.221MFinanse25
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 513.521B3.31-0.97%1.698MFinanse58
Fundusze Inwestycyjne 4.170B3.22-5.14%121.514KFinanse8
Wypoczynek i rekreacja 194.355B0.690.23%1.757MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej31
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne 420.599B2.98-1.63%1.583MFinanse28
Managed Health care 523.914B0.98-0.64%1.657MOpieka Zdrowotna10
Morski transport towarowy i logistyka 16.746B2.40-2.54%540.166KPrzemysł32
Usługi związane z eksploatacją portów morskich 14.301M0.00%74.290KPrzemysł1
Sprzęt medyczny - zaopatrzenie i dystrybucja 583.489B0.98-0.44%1.543MOpieka Zdrowotna109
Sprzęt i usługi wsparcia dla przemysłu wydobywczego 1.997B-3.19%380.386KMateriały Podstawowe1
Ubezpieczenia kompleksowe i brokerzy 275.793B1.88-0.12%1.701MFinanse20
Kompleksowe usługi komunalne 168.885B4.070.14%2.052MNarzędzia13
Dostawcy gazu ziemnego 52.604B2.520.23%445.535KNarzędzia13
Napoje bezalkoholowe 493.663B3.360.12%6.458MDobra konsumpcyjne niecykliczne15
Opakowania i pojemniki niepapierowe 74.972B1.54-0.27%1.215MMateriały Podstawowe19
Wyposażenie biur 50.908B4.76-1.29%501.997KTechnologia4
Wydobycie gazu i ropy naftowej 37.213B1.34-5.50%8.036MSurowce energetyczne18
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 716.396B1.56-4.85%5.324MSurowce energetyczne125
Rafinacja ropy naftowej i gazu oraz marketing 982.299B4.46-2.67%8.359MSurowce energetyczne41
Usługi z zakresu transportu ropy naftowej i gazu 583.207B5.98-1.67%3.126MSurowce energetyczne74
Usługi i sprzęt związany z ropą naftową 272.892B2.26-4.08%6.103MSurowce energetyczne66
Sprzedawcy innych artykułów specjalistycznych 57.002B0.65-1.79%1.427MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej29
Opakowania papierowe 53.197B3.06-1.66%1.993MMateriały Podstawowe5
Artykuły papiernicze 21.733B1.44-1.11%585.393KMateriały Podstawowe11
Transport osobowy (lądowy i morski) 10.837B0.96-3.27%650.725KPrzemysł5
Fundusze Emerytalne 11.977B2.38-1.10%1.449MFinanse1
Artykuły higieny osobistej 705.605B3.040.44%3.923MDobra konsumpcyjne niecykliczne18
Usługi 73.275B0.66-1.32%2.740MDobra konsumpcyjne niecykliczne31
Produkty farmaceutyczne 2495.316B2.630.08%5.991MOpieka Zdrowotna160
Telefony i urządzenia przenośne 1039.845B1.470.16%28.102MTechnologia7
Metale szlachetne i minerały 19.034B1.39-6.96%4.035MMateriały Podstawowe14
Profesjonalne usługi informatyczne 318.699B1.59-0.69%635.423KPrzemysł25
Ubezpieczenia nieruchomości i od nieszczęśliwych wypadków 1332.930B0.40-0.36%1.594MFinanse64
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska 28.718B2.07-0.83%344.270KFinanse32
Usługi związane z nieruchomościami 65.927B0.50-1.60%960.519KFinanse20
Artykuły rekreacyjne 37.877B1.38-1.34%469.493KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej18
Reasekuracja 31.850B1.990.29%319.744KFinanse10
Sprzęt oraz usługi związane z energią odnawialną 16.207B-1.82%1.505MSurowce energetyczne22
Paliwa odnawialne 4.084B3.92-1.15%399.334KSurowce energetyczne10
Bary i restauracje 357.783B2.160.14%3.613MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej55
Sprzęt półprzewodnikowy 249.750B1.20-2.61%3.284MTechnologia23
Półprzewodniki 1156.707B1.84-1.49%14.204MTechnologia89
Stocznie 19.639M-12.25%153.502KPrzemysł1
Oprogramowanie 2071.673B0.94-1.51%14.431MTechnologia175
Wyspecjalizowane REIT-y 1.073B8.48-0.24%106.230KFinanse2
Chemia soecjalistyczna 101.365B1.24-1.23%855.842KMateriały Podstawowe29
Wybobycie specjalistyczne i metale 68.426B4.17-4.61%1.484MMateriały Podstawowe19
Stal 208.318B2.77-4.15%11.703MMateriały Podstawowe38
Tekstylia i artykuły skórzane 1.270B0.34-0.18%59.727KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Opony i wyroby gumowe 7.059B2.17-0.95%2.334MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Wyroby tytoniowe 363.969B5.070.71%4.815MDobra konsumpcyjne niecykliczne7
Gry, zabawki i artykuły dla dzieci 33.332B0.97-1.24%1.709MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Uran 5.716B0.43-3.56%1.744MSurowce energetyczne7
Usługi komunalne - woda 35.970B2.960.13%479.175KNarzędzia15
Usługi telekomunikacji bezprzewodowej 846.088B4.56-0.66%9.585MUsługi telekomunikacyjne37
Załaduj więcej
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Opublikowane Pomysły Obserwujący Lista obserwowanych Wiadomość prywatna Czat Wyloguj