Wyłączenie odpowiedzialności

Nie oferujemy usług z zakresu doradztwa inwestycyjnego

Wszelkie opinie, rozmowy, wiadomości, aktualności, badania, analizy, ceny lub inne informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólnych informacji rynkowych przeznaczonych wyłącznie do celów edukacyjnych i rozrywkowych, i jako takie nie stanowią elementu doradztwa inwestycyjnego. Informacje zawarte na tej witrynie nie powinny być traktowane jako substytut kompleksowej, niezależnej analizy stanowiącej podstawę podejmowania rzeczywistych decyzji handlowych. Opinie, dane rynkowe, zalecenia lub inne treści mogą ulec zmianie w dowolnym czasie wedle naszego uznania. TradingView, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym także utratę ewentualnych zysków, które mogą powstać bezpośrednio lub pośrednio w konsekwencji wykorzystania informacji i treści zawartych na witrynie.

Przestrzegamy przed podejmowaniem decyzji handlowych bazując wyłącznie na analizie technicznej. Pośpiech jest złym doradcą. Pamiętaj o podstawowej zasadzie: WYNIKI HISTORYCZNE NIE SĄ KONIECZNIE WYZNACZNIKIEM WYNIKÓW PRZYSZŁYCH.