Dobre Praktyki i Wytyczne dla społeczności

TradingView to globalna platforma społecznościowa, na której traderzy mogą analizować rynki i dzielić się pomysłami z inwestorami na całym świecie. TradingView stawia sobie ambitny cel stania się platformą w pełni otwartą i przejrzystą przy zachowaniu najlepszych standardów odnośnie zapobiegania pewnym rodzajom zachowań, które zagrażają naszym użytkownikom, zagrażają naszej infrastrukturze i szkodzą naszej społeczności.

Do czego służy TradingView:

TradingView stawia przede wszystkim na otwartą komunikację i twórcze pomysły. Chcielibyśmy, abyś czuł się swobodnie na naszej platformie i skorzystał z TradingView w celu dzielenia się wiedzą, zdobywywania nowych umiejętności, nawiązywania znajomości i dzielenia się swoją pasją do finansów.

Wskazówki

Główne zasady

 • Używaj tylko jednego konta - rejestracja wielu kont jest niedozwolona.
 • Nie publikuj odnośników do postów lub odniesień do treści / witryn zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie.
 • Żadnych kontrowersyjnych dyskursów politycznych, oszczerstw, treści zawierających groźby lub elementy dyskryminacji, słów nienawiści lub ataków personalnych.
 • Tylko język polski jest dostępny dla głównych publicznych czatów i publicznych komentarzy - tak aby wszyscy mogli go zrozumieć. Każdy inny język może być używany w czatach "niestandardowych". W przyszłości możemy wprowadzić główne publiczne czaty dla innych języków.
 • Nie udostępniaj osobistych informacji kontaktowych
 • Żadnych linków/postów zawierających materiały nielegalne, erotykę, pornografię lub nagość.
 • Nie zamieszczaj treści, których nie jesteś autorem lub takich, które naruszają prawa autorskie osób trzecich.
 • Żadnej reklamy, sprzedaży bezpośredniej, ani rekomendacji! W sprawie reklamy skontaktuj się z
 • Nie rozpowszechniaj plotek, nieuzasadnionych informacji lub wiadomości. Każde opublikowane wydarzenie powinno zawierać źródło, które to potwierdza.

Jak działają bany/blokady

Możesz dostać ostrzeżenie lub dostać bana (od 5 minut do 1 miesiąca) za łamanie zasad Dobrych Praktyk.

Moderator podejmuje właściwe działania na podstawie charakteru naruszenia i historii nałożonych blokad/banów. Ostrzeżenia lub krótkie blokady są najłagodniejszą formą kar i nakładane są w przypadku pierwszego lub nieznacznego naruszenia reguł. Każde kolejne naruszenie spowoduje wydłużenie okresu blokady, zaczynając od 1 tygodnia i kończąc na 1 miesiącu. Te dwa środki dyscyplinujące muszą być podjęte, zanim użytkownik zostanie zablokowany permanentnie. Duplikaty kont i konta wykorzystywane do spamowania treści i umieszczania złośliwego oprogramowania są wyjątkiem – takie konta będą natychmiast blokowane permanentnie.

Dane osobowe

TradingView zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwego avatara. Osoba łamiąca zasady odnośnie avatarów straci możliwość ustawienia własnego avatara.

Niewłaściwy avatar:

 • Posiada charakter dyskryminujący;
 • Ma charakter jawnie polityczny;
 • Podszywa się po innych użytkowników lub z nich szydzi;
 • Zawiera erotykę lub nagość;
 • Narusza normy obyczajowe;

Zmiany nazwy użytkownika można dokonać w okresie 30 dni od rejestracji. Po tym czasie zmiana nazwy użytkownika nie będzie możliwa.

TradingView zastrzega sobie prawo do zresetowania nazwy Twojego konta jeśli:

 • Zawiera adres witryny, adres e-mail oraz informacje kontaktowe:
 • Podszywa się pod kogoś innego;
 • Sugeruje że jesteś moderatorem lub pracownikiem TradingView (a nie jesteś);
 • Jest obraźliwe

Czaty publiczne i komentarze

 • Po udanej weryfikacji numeru telefonu, zarejestrowany użytkownik otrzyma możliwość umieszczania komentarzy pod pomysłami tradingowymi innych użytkowników. Aby otrzymać dostęp do czatów publicznych, użytkownik musi również zgromadzić 20 punktów reputacji. Reguły związane z punktami reputacji mają na celu ograniczenie praktyk opartych na spammingu oraz budowanie przyjaznej społeczności, której członkowie prowadzą dojrzałe i merytoryczne dyskusje.
 • Szanuj innych członków nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz, nie kłóć się jeśli to niekonieczne.
 • Powstrzymaj się od nietradingowych rozmów.
 • Nie staraj się zdominować dyskusji
 • Nie używaj wulgaryzmów ani obraźliwych określeń.
 • Brak nakładania postu, ścian tekstowych, ścian emoji, ścian tablicowych lub TYLKO WIELKICH LITER.
 • Nie kłóć się otwarcie z moderatorami lub generalnie nie krytykuj moderacji - wyślij prywatną wiadomość do moderatorów, jeśli się z czymś nie zgadzasz.
 • Nie publikuj połączeń handlowych bez zrzutu ekranu ani opublikowanego wykresu, aby wyświetlić analizę.
 • Nie spamuj wykresów (czyli nie zamieszczaj wielokrotnie tego samego wykresu bez jakichkolwiek zmian).
 • Nie przechwalaj się wynikami, niech Twoje analizy mówią same za Ciebie.
 • Nie "pompuj" czatów. Nie publikuj opublikowanych już pomysłów na czacie, jeśli nie pomaga to w rozmowie Tobie i innym uczestnikom czatu.

Publikowanie pomysłów tradingowych

Opublikowany pomysły widoczne są na Twoim blogu/profilu. Wszelkie opublikowane przez Ciebie pomysły są dostępne na blogu/profilu i za pośrednictwem linków. Osoby, które Cię obserwują otrzymują powiadomienie o opublikowaniu przez Ciebie nowego pomysłu. Wszystkie opublikowane pomysły są indeksowane przez odpowiednie filtry na witrynie, a najlepsze pomysły wędrują bezpośrednio na stronę główną.

Pomysł aby być najlepszy, musi być znaczący - szczegółowy, opisowy i interesujący.

Pomysły o czasie krótszym niż 15 minut mogą być publikowane tylko prywatnie lub wysyłane na czacie. Wszystko trwające mniej niż 15 minut jest zbyt krótkie, a większość osób nie będzie w stanie odpowiednio zareagować na twój pomysł, zanim straci swój punkt. Możesz opublikować screena do czatu.

Opublikowane pomysły można edytować lub usunąć w czasie do 15 min. od opublikowania. Po tym czasie edycja lub usunięcie pomysłu nie będzie możliwe.

Moderatorzy mają prawo ukryć opublikowany pomysł (bez względu na jego format medialny) jeśli publikacja narusza którąś z siedmiu (7) wymienionych poniżej reguł. W sytuacji interwencji ze strony moderatora autor publikacji otrzyma stosowne powiadomienie. Publikacja powinna spełniać następujące reguły:

 • Być napisana w głównym języku danej sekcji strony (dotyczy wersji krajowych). Angielski dla Anglików, Japoński dla Japończyków, itd. Sekcja gówna strony będzie po angielsku.
 • Być w temacie lub nawiązywać do tradingu / rynków finasowych.
 • Zawiera treści Twojego autorstwa.
 • Na wykresie oraz w tytule, opisie, komentarzu lub statusie pomysłu tradingowego zabrania się umieszczania reklamy, zastrzeżonego prawnie logo, linka do witryny internetowej, platformy społecznościowej, aplikacji lub portfela waluty cyfrowej. Pomysł Wideo może być wyłącznie realizowany na podstawie wykresów z naszej platformy i nie może zawierać żadnego elementu promującego inne witryny. Posiadacze Planu Premium mogą umieszczać określone odnośniki w Sygnaturze profilu użytkownika pojawiającej się pod każdym opublikowanym pomysłem, a którą edytować można w Ustawieniach Profilu. Powiadomienia można rozsyłać korzystając z odpowiedniej funkcji statusu profilu, która automatycznie wysyła odpowiednie informacje do wszystkich użytkowników śledzących dany profil.
 • Nie powinna być używana do zgłaszania skarg, zażaleń lub krytykowania polityki; znieważania lub wyśmiewania innych członków lub do generowania konfliktów wśród społeczności. Obejmuje to bezpośrednie lub pośrednie szyderstwo, wprowadzanie w błąd użytkowników lub nadużywanie innych opublikowanych pomysłów lub analiz.
 • Aktualizacja pomysłu powinna być bezpośrednio związana z opublikowanym pomysłem. Nieistotne aktualizacje w tym: webinaria, filmy YouTube, strony Facebooka, strony które wymagają rejestracji lub oferują darmowe sygnały nie są dozwolone.
 • Nie powtarzaj podstawowych informacji rynkowych, które są już dostępne publicznie nie tylko na TradingView. Przykładowo: Nie powielaj zwyczajnie wydarzeń makroekonomicznych czy nagłówków gazet. Jest to dozwolone tylko wtedy, gdy Twój pomysł tradingowy bezpośrednio się do tego odnosi.

Każda treść, która narusza tę regułę, może spowodować, że autor zostanie upomniany, opublikowany pomysł zostanie ukryty i/lub możliwość publikowania przez autora kolejnych pomysłów zostanie ograniczona.

Publikowanie skryptów

Opublikowany skrypt umieszczony zostanie na profilu/blogu użytkownika w zakładce Skrypty. Wszystkie skrypty opublikowane przez użytkownika dostępne są z poziomu profilu/bloga użytkownika, w postaci linku oraz z poziomu wyszukiwarki Biblioteki Publicznej. Biblioteka skryptów dostępna jest dla każdego użytkownika, a umieszczone w niej skrypty są odpowiednio skatalogowane. Jeśli stworzony przez Ciebie skrypt przeznaczony jest wyłącznie od użytku własnego, nie musisz go publikować, gdyż i tak zostanie on zapisany w bazie danych. Publikowanie pomysłów prywatnych nie jest możliwe.

Moderatorzy mają prawo ukryć opublikowany pomysł jeśli publikacja narusza którąś z czterech (4) wymienionych poniżej reguł. W sytuacji interwencji ze strony moderatora autor publikacji otrzyma stosowne powiadomienie. Publikacja/skrypt powinnien spełniać następujące warunki:

 • Powinien posiadać tytuł i opis w języku angielskim. Ponieważ biblioteka skryptów jest dostępna dla wszystkich użytkowników bez względu na wersję językową platformy, z której korzystają, tytuł i opis w języku angielskim widoczny będzie dla każdego z nich. Skrypt może posiadać dodatkowy opis w języku innym, niż angielski.
 • Powinien posiadać rzeczowy i dokładny opis, który umożliwi użytkownikom zrozumienie działania skryptu i jego zastosowania.
 • Nie powinien zawierać treści o charakterze reklamowym, linków do witryn internetowych, platform społecznościowych, komunikatorów internetowych, portfeli kryptowalutowych, nazw zastrzeżonych oraz jakichkolwiek treści o charakterze ogłoszeniowym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy autor zamierza sprzedać skrypt prywatny. W takiej sytuacji autor ma możliwość promowania swojego skryptu i umieszczenia stosownych informacji o sposobie uzyskania dostępu do skryptu, w tym informacji o szczegółach transakcji, w zawieraniu której platforma TradingView nie jest pośrednikiem.
 • Powinien zawierać treści będące wyłącznie wynikiem pracy twórczej autora. W celu skorzystania w ramach własnego skryptu z większych fragmentów kodu będącego własnością innego użytkownika/autora wymagana jest zgoda tego użytkownika/autora.

W przypadku, gdy skrypt naruszy którąkolwiek z powyższych reguł, autor skryptu otrzyma stosowne powiadomienie, opublikowany skrypt zostanie ukryty przez moderatorów i/lub autorowi zostanie ograniczona dalsza możliwość publikowania skryptów. Reguły te dotyczą wszystkich typów skryptów, także tych o statusie prywatnych.

Jak opublikować świetną analizę i zyskać wielu oglądających

Kilka porad odnośnie publikowania znakomitych wykresów:

Wszystkie analizy

Równowaga - elegancja, przejrzystość, profesjonalny wygląd, bez zbędnych informacji.

Analiza Techniczna

Uwzględnij rysunki, które wyjaśniają ten pomysł. Co najmniej dwa (2) narzędzia analizy lub dwa powody. Np. Poziom wsparcia i wzór świecy lub linia trendu i wskaźnik 1 itd. Użyj wystarczająco dużo, ale nie za dużo!

Pomysły tradingowe

Uwzględnij określoną stronniczość na długie / krótkie i punkt unieważnienia (tj. Gdy kończy się!).

Analiza fundamentalna i komentarze rynkowe

Podaj ogólny trend i przybliżoną ścieżkę cen opartą na rozumowaniu dźwięku.

Posty o charakterze edukacyjnym

Szczegółowe wyjaśnienie metody stosowanej w analizie technicznej, fundamentalnej lub makroekonomicznej.

Analiza międzyrynkowa

Obejmuje to analizę nakładek lub współczynników. Obierz kierunek ruchu w celu właściwego wyjaśnienia.

Analiza tekstowa

Muszą zawierać informacje i być użyteczne dla społeczności. Na przykład materiał edukacyjny lub doświadczenia osobiste.

Więcej szczegółowych informacji dla specyficznych typów Analiz Technicznych

Formacje Harmoniczne

Cena musi przynajmniej minąć punkt B w drodze od C do D. Lub muszą istnieć inne narzędzia techniczne wspomagające ten widok. Użyj wbudowanych narzędzi TradingView, aby wyświetlić współczynniki Fibonacci. Przydatne linki: http://www.harmonictrader.com/

Podwójny szczyt

Nie ukończono drugiego szczytu i zmierzanie do dekoltu nie powinno kwalifikować się jako podwójna góra. Również true w przypadku podwójnego dna.

Głowa i ramiona

Nie ukończono prawego ramienia i zmierzanie w stronę dekoltu nie kwalifikuje się. Również true w przypadku odwrócenia głowy i ramion.

Analiza wskaźnikowa

Fale Elliotta

Powinien być zgodny z zasadami, które można znaleźć na stronie www.elliottwave.com. Jest to najbardziej powszechne i szeroko stosowane źródło.

TradingView nie usuwa opublikowanych analiz. Dlaczego?

Wszystkie analizy opublikowane na TradingView pozostają widoczne na zawsze – żaden użytkowników lub członek personelu nie ma możliwości usunięcia opublikowanego pomysłu tradingowego. Jeśli się nie zgadzasz z naszą polityką, NIE PUBLIKUJ SWOICH ANALIZ NA TRADINGVIEW!

Dlaczego - to jest część filozofii i misji TradingView. Pracujemy nad zwiększeniem przejrzystości i odpowiedzialności w dyskusji na temat rynków finansowych w internecie.

Bardziej szczegółowo, współpraca z rynkami finansowymi jest sztuką częściową, nauką częściową i szczęściem częściowym. Oznacza to, że każdemu może czasem pójść źle. Naturalny instynkt ma tylko okazać się najlepszy - ale to nie jest sprawiedliwe, prawda? Ulepszanie wymaga przede wszystkim uczciwego sukcesu i porażki Pomyśl o tym jak o czasopismie - kiedy opublikujesz jakąś analizę, możesz wrócić do niej tygodnie, miesiące lub lata później i nauczyć się od niej.

Następna jest publiczna część. Wszyscy są na równym polu gry, wiesz, że możesz zaufać temu, co widziałeś na blogach innych. To nie tylko dobre rzeczy, to wszystko. Następnie możesz zrobić to sam, jeśli przypadło Ci do gustu to, co widziałeś.

Moderatorzy

Moderatorzy są wolontariuszami w społeczności TradingView, którzy poświęcają swój czas, aby czuwać na tym, że TradeingView jest użyteczne i przejrzyste. Nie otrzymują wynagrodzenia za swój czas. Wszyscy jesteśmy im SUPER wdzięczni za ich entuzjazm i poświęcenie!

TradingView jest znany ze społeczności, która działa profesjonalnie i z wzajemnym szacunkiem, moderatorzy więc zazwyczaj nie muszą egzekwować zasad.

Ich zadaniem jest dbanie o wysoką jakość publikowanych treści oraz utrzymanie porządku związanego z czatami.

Ich obowiązkiem jest szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów z treścią lub użytkownikami naruszającymi zasady opisane powyżej. Moderatorzy mają otwarty kanał komunikacji z zarządem TradingView i są oficjalnymi przedstawicielami TradingView.

Zarząd TradingView ma regularne spotkania z moderatorami, i w miarę potrzeb i rewiduje ich decyzje i wprowadza odpowiednie zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z moderatorem - wyślij do niego prywatną wiadomość i porozmawiaj o tym. 99% sporów jest skutecznie i sprawnie rozwiązanych w ten sposób.

PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Opublikowane Pomysły Obserwujący Lista obserwowanych Wiadomość prywatna Czat Wyloguj