Dobre Praktyki i Wytyczne dla społeczności

TradingView to globalna platforma społecznościowa, na której traderzy mogą analizować rynki i dzielić się pomysłami z inwestorami na całym świecie. TradingView stawia sobie ambitny cel stania się platformą w pełni otwartą i przejrzystą przy zachowaniu najlepszych standardów odnośnie zapobiegania pewnym rodzajom zachowań, które zagrażają naszym użytkownikom, zagrażają naszej infrastrukturze i szkodzą naszej społeczności.

Do czego służy TradingView:

TradingView stawia przede wszystkim na otwartą komunikację i twórcze pomysły. Chcielibyśmy, abyś czuł się swobodnie na naszej platformie i skorzystał z TradingView w celu dzielenia się wiedzą, zdobywywania nowych umiejętności, nawiązywania znajomości i dzielenia się swoją pasją do finansów.

Wskazówki

Główne zasady

 • Używaj tylko jednego konta - rejestracja wielu kont jest niedozwolona.
 • Nie publikuj odnośników do postów lub odniesień do treści / witryn zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie.
 • Żadnych kontrowersyjnych dyskursów politycznych, oszczerstw, treści zawierających groźby lub elementy dyskryminacji, słów nienawiści lub ataków personalnych.
 • Na głównych czatach publicznych oraz w ramach komentarzy publicznych obowiązuje język angielski – celem powinno być dotarcie do jak największej grupy użytkowników. Ograniczenie to nie obowiązuje na czatach niestandardowych. Sprawdź inne wersje językowe platformy TradingView - każda z nich oferuje 3 główne czaty publiczne na których obowiązuje język danej lokalizacji językowej.
 • Nie udostępniaj osobistych informacji kontaktowych
 • Żadnych linków/postów zawierających materiały nielegalne, erotykę, pornografię lub nagość.
 • Nie zamieszczaj treści, których nie jesteś autorem lub takich, które naruszają prawa autorskie osób trzecich.
 • Żadnych reklam, sprzedaży bezpośredniej, ani akwizycji! W sprawach marketingowych skontaktuj się z nami pod adresem
 • Nie rozpowszechniaj plotek, nieuzasadnionych informacji lub wiadomości. Każde opublikowane wydarzenie powinno zawierać źródło, które to potwierdza.

Jak działają bany/blokady

Możesz otrzymać ostrzeżenie lub dostać bana (na czas od 5 minut do 1 miesiąca) za naruszanie zasad Dobrych Praktyk.

Moderator podejmuje właściwe działania na podstawie charakteru naruszenia i historii nałożonych blokad/banów. Ostrzeżenia lub krótkie blokady są najłagodniejszą formą kar i nakładane są w przypadku pierwszego lub nieznacznego naruszenia reguł. Każde kolejne naruszenie spowoduje wydłużenie okresu blokady, zaczynając od 1 tygodnia i kończąc na 1 miesiącu. Te dwa środki dyscyplinujące muszą być podjęte, zanim użytkownik zostanie zablokowany permanentnie. Natychmiastowa blokada o charakterze permanentnym nałożona może zostać w 4 szczególnych przypadkach:

 • Duplikaty kont
 • Konta wykorzystywane w celach o charakterze spamerskim
 • Konta wykorzystywane w celu rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania
 • Konta z aktywnym planem zaawansowanym, w ramach których uruchomiono procedurę obciążenia zwrotnego (tzw. chargeback) poprzez PayPal bez podania uzasadnienia

Należy mieć na uwadze, że posiadacze subskrypcji płatnych także mogą otrzymać ostrzeżenie oraz blokadę możliwości publikowania treści i interakcji z innymi użytkownikami. Posiadacze subskrypcji płatnych nie mogą liczyć na specjalne traktowanie w związku z ich działalnością na naszej witrynie.

Dane osobowe

TradingView zastrzega sobie prawo do usunięcia niewłaściwego avatara. Osoba łamiąca zasady odnośnie avatarów straci możliwość ustawienia własnego avatara.

Niewłaściwy avatar:

 • Posiada charakter dyskryminujący;
 • Ma charakter jawnie polityczny;
 • Podszywa się po innych użytkowników lub z nich szydzi;
 • Zawiera erotykę lub nagość;
 • Narusza normy obyczajowe;

Wyboru publicznej nazwy użytkownika dokonuje się w momencie rejestracji. Po rejestracji każdy użytkownik posiada możliwość jednorazowej zmiany nazwy użytkownika. Pragniemy również przypomnieć, iż każdy zarejestrowany użytkownik może posiadać wyłącznie 1 konto na TradingView. W przypadku chęci zmiany nazwy użytkownika po uprzednim skorzystaniu z opcji jednorazowej zmiany nazwy użytkownika odradza się utworzenie osobnego konta na TradingView, gdyż zostanie ono niezwłocznie zablokowane.

TradingView zastrzega sobie prawo do zresetowania nazwy Twojego konta jeśli:

 • Zawiera adres witryny, adres e-mail oraz informacje kontaktowe:
 • Podszywa się pod kogoś innego;
 • Sugeruje, że jesteś moderatorem lub pracownikiem TradingView (choć nim nie jesteś);
 • Jest obraźliwe

Czaty publiczne i komentarze

 • Po udanej weryfikacji numeru telefonu, zarejestrowany użytkownik otrzyma możliwość umieszczania komentarzy pod pomysłami tradingowymi innych użytkowników. Aby otrzymać dostęp do czatów publicznych, użytkownik musi również zgromadzić 20 punktów reputacji. Reguły związane z punktami reputacji mają na celu ograniczenie praktyk opartych na spammingu oraz budowanie przyjaznej społeczności, której członkowie prowadzą dojrzałe i merytoryczne dyskusje.
 • Szanuj innych użytkowników nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz i nie wdawaj się w niepotrzebne spory.
 • Dyskusja powinna dotyczyć wyłącznie tematów związanych z tradingiem.
 • Nie staraj się zdominować dyskusji
 • Nie używaj wulgaryzmów ani obraźliwych określeń.
 • Unikaj postów o mało czytelnej, wielowarstwowej strukturze, postów w formie tzw. ścian tekstu, nie nadużywaj emotek, staraj się zachować przejrzystość wykresów i unikaj tekstów pisanych WYŁĄCZNIE WIELKIMI LITERAMI.
 • Nie kłóć się otwarcie z moderatorami i nie krytykuj moderacji - wyślij prywatną wiadomość do moderatorów, jeśli się z czymś nie zgadzasz.
 • Nie publikuj propozycji handlowych bez stosownego snapshotu lub opublikowanego wykresu obrazującego przeprowadzoną analizę.
 • Nie spamuj wykresów (czyli nie zamieszczaj wielokrotnie tego samego wykresu bez jakichkolwiek zmian).
 • Nie przechwalaj się wynikami, niech Twoje analizy mówią same za Ciebie.
 • Nie zaśmiecaj czatów pomysłami tradingowymi. Nie cytuj opublikowanych wcześniej pomysłów na czacie jeśli nie służą one prowadzonej dyskusji pomiędzy Tobą i innym uczestnikami czatu.
 • Zabrania się umieszczania reklamy, zastrzeżonej prawnie nazwy, linka do witryny internetowej, bloga, platformy społecznościowej, aplikacji, konkursu/promocji z nagrodami lub portfela waluty cyfrowej.
 • W razie potrzeby użyj funkcji Ignoruj, ale nie ogłaszaj, że to zrobiłeś — to dziecinne i obraźliwe.

Publikowanie pomysłów tradingowych

Opublikowany pomysły widoczne są na Twoim blogu/profilu. Wszelkie opublikowane przez Ciebie pomysły są dostępne na blogu/profilu i za pośrednictwem linków. Osoby, które Cię obserwują otrzymują powiadomienie o opublikowaniu przez Ciebie nowego pomysłu. Wszystkie opublikowane pomysły są indeksowane przez odpowiednie filtry na witrynie, a najlepsze pomysły wędrują bezpośrednio na stronę główną.

Najlepszy pomysł to taki, który odnosi się do konkretnego problemu lub zagadnienia – musi być maksymalnie szczegółowy, zrozumiały i interesujący.

Pomysły o interwale krótszym niż 15 minut mogą być publikowane wyłącznie w formie prywatnej lub na czacie. Interwał niższy niż 15 minut to zbyt krótki zakres czasowy, by większość użytkowników była w stanie odpowiednio zareagować na Twój pomysł, zanim straci on rację bytu. Możesz opublikować na czacie snapshot wykresu z pomysłem.

Opublikowane pomysły można edytować lub usunąć w czasie do 15 min. od opublikowania. Po tym czasie edycja lub usunięcie pomysłu nie będzie możliwe.

Moderatorzy mają prawo ukryć opublikowany pomysł (bez względu na jego format medialny) jeśli publikacja narusza którąś z siedmiu (7) wymienionych poniżej reguł. W sytuacji interwencji ze strony moderatora autor publikacji otrzyma stosowne powiadomienie. Publikacja powinna spełniać następujące reguły:

 • Musi być napisana w głównym języku danej sekcji (w języku danej wersji językowej). Język angielski w sekcji angielskiej, japoński w sekcji japońskiej itd. W sekcji głównej witryny obowiązuje język angielski.
 • Poruszać temat lub nawiązywać do tradingu/rynków finansowych.
 • Zawiera treści Twojego autorstwa.
 • Na wykresie oraz w tytule, opisie, komentarzu lub statusie pomysłu tradingowego zabrania się umieszczania reklamy, zastrzeżonej prawnie nazwy, linka do witryny internetowej, bloga, platformy społecznościowej, aplikacji, konkursu/promocji z nagrodami lub portfela waluty cyfrowej. Pomysły wideo nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów promocyjnych odsyłających do stron trzecich i bazować muszą wyłącznie na wykresach dostępnych na naszej platformie. Posiadacze planów Premium mogą umieszczać określone odnośniki w Sygnaturze profilu użytkownika pojawiającej się pod każdym opublikowanym pomysłem, a którą edytować można w Ustawieniach Profilu. Powiadomienia można rozsyłać korzystając z odpowiedniej funkcji statusu profilu, która automatycznie wysyła odpowiednie informacje do wszystkich użytkowników śledzących dany profil.
 • Nie powinna być używana do zgłaszania skarg, zażaleń lub krytykowania polityki; znieważania lub wyśmiewania innych członków lub do generowania konfliktów wśród społeczności. Obejmuje to bezpośrednie lub pośrednie szyderstwo, wprowadzanie w błąd użytkowników lub nadużywanie innych opublikowanych pomysłów lub analiz.
 • Aktualizacja pomysłu powinna być bezpośrednio związana z opublikowanym pomysłem. Nieistotne aktualizacje w tym: webinaria, filmy YouTube, strony Facebooka, strony które wymagają rejestracji lub oferują darmowe sygnały nie są dozwolone.
 • Nie powtarzaj podstawowych informacji rynkowych, które są już dostępne publicznie nie tylko na TradingView. Przykładowo: Nie powielaj zwyczajnie wydarzeń makroekonomicznych czy nagłówków gazet. Jest to dozwolone tylko wtedy, gdy Twój pomysł tradingowy bezpośrednio się do tego odnosi.

Każda treść, która narusza tę regułę, może spowodować, że autor zostanie upomniany, opublikowany pomysł zostanie ukryty i/lub możliwość publikowania przez autora kolejnych pomysłów zostanie ograniczona.

Publikowanie skryptów

Opublikowany skrypt umieszczony zostanie na profilu/blogu użytkownika w zakładce Skrypty. Wszystkie skrypty opublikowane przez użytkownika dostępne są z poziomu profilu/bloga użytkownika, w postaci linku oraz z poziomu wyszukiwarki Biblioteki Publicznej. Biblioteka skryptów dostępna jest dla każdego użytkownika, a umieszczone w niej skrypty są odpowiednio skatalogowane. Jeśli stworzony przez Ciebie skrypt przeznaczony jest wyłącznie od użytku własnego, nie musisz go publikować, gdyż i tak zostanie on zapisany w bazie danych. Publikowanie pomysłów prywatnych nie jest możliwe.

Moderatorzy mają prawo ukryć opublikowany pomysł jeśli publikacja narusza którąś z czterech (4) wymienionych poniżej reguł. W sytuacji interwencji ze strony moderatora autor publikacji otrzyma stosowne powiadomienie. Publikacja/skrypt powinnien spełniać następujące warunki:

 • Powinien posiadać tytuł i opis w języku angielskim. Ponieważ biblioteka skryptów jest dostępna dla wszystkich użytkowników bez względu na wersję językową platformy, z której korzystają, tytuł i opis w języku angielskim widoczny będzie dla każdego z nich. Skrypt może posiadać dodatkowy opis w języku innym, niż angielski.
 • Powinien posiadać rzeczowy i dokładny opis, który umożliwi użytkownikom zrozumienie działania skryptu i jego zastosowania.
 • Nie powinien zawierać treści o charakterze reklamowym, linków do witryn internetowych, platform społecznościowych, komunikatorów internetowych, portfeli kryptowalutowych, nazw zastrzeżonych oraz jakichkolwiek treści o charakterze ogłoszeniowym. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy autor zamierza sprzedać skrypt prywatny. W takiej sytuacji autor ma możliwość promowania swojego skryptu i umieszczenia stosownych informacji o sposobie uzyskania dostępu do skryptu, w tym informacji o szczegółach transakcji, w zawieraniu której platforma TradingView nie jest pośrednikiem.
 • Powinien zawierać treści będące wyłącznie wynikiem pracy twórczej autora. W celu skorzystania w ramach własnego skryptu z większych fragmentów kodu będącego własnością innego użytkownika/autora wymagana jest zgoda tego użytkownika/autora.

W przypadku, gdy skrypt naruszy którąkolwiek z powyższych reguł, autor skryptu otrzyma stosowne powiadomienie, opublikowany skrypt zostanie ukryty przez moderatorów i/lub autorowi zostanie ograniczona dalsza możliwość publikowania skryptów. Reguły te dotyczą wszystkich typów skryptów, także tych o statusie prywatnych.

Jak opublikować świetną analizę i zyskać wielu oglądających

Kilka porad odnośnie publikowania znakomitych wykresów:

Wszystkie analizy

Równowaga - elegancja, przejrzystość, profesjonalny wygląd, bez zbędnych informacji.

Analiza Techniczna

Uwzględnij rysunki, które wyjaśniają ten pomysł. Co najmniej dwa (2) narzędzia analityczne lub dwa merytoryczne uzasadnienia. Np. poziom wsparcia i formacja świecowa lub linia trendu i wybrany wskaźnik itd. Staraj się być jak najbardziej precyzyjnym, ale ogranicz się wyłącznie do niezbędnych elementów!

Pomysły tradingowe

Uwzględnij określoną stronniczość względem pozycji długich/krótkich oraz punkt unieważnienia (tj. punkt końcowy).

Analiza fundamentalna i komentarze rynkowe

Podaj ogólny trend oraz uzasadnioną, przybliżoną ścieżkę ruchu cen.

Posty o charakterze edukacyjnym

Szczegółowe wyjaśnienie metody stosowanej w analizie technicznej, fundamentalnej lub makroekonomicznej.

Analiza międzyrynkowa

Obejmuje analizę przy użyciu nakładek lub współczynników. Wybierz kierunek ruchu wraz ze stosownym uzasadnieniem.

Analiza tekstowa

Muszą zawierać informacje użyteczne dla społeczności. Na przykład materiał edukacyjny, artykuł lub przykład z własnego doświadczenia.

Więcej szczegółowych informacji dla wybranych typów Analiz technicznych

Formacje Harmoniczne

Cena musi przynajmniej minąć punkt B w drodze od punktu C do punktu D lub inne narzędzia techniczne muszą uzasadniać tę perspektywę. Użyj wbudowanych narzędzi TradingView w celu wyświetlenia współczynników Fibonacci. Przydatne linki: http://www.harmonictrader.com/

Podwójny szczyt

Formacje, które nie ukończyły drugiego szczytu i zmierzają w stronę linii szyi nie kwalifikują się jako formacje podwójnego szczytu. Również wartość true w przypadku formacji podwójnego dna.

Głowa i ramiona

Formacje, które nie ukończyły prawego ramienia i zmierzają w stronę linii szyi nie kwalifikują się. Również wartość true w przypadku formacji odwróconej głowy z ramionami.

Analiza wskaźnikowa

Fale Elliotta

Powinien być zgodny z zasadami, które można znaleźć na stronie www.elliottwave.com. Jest to najbardziej powszechne i szeroko stosowane źródło.

TradingView nie usuwa opublikowanych analiz. Dlaczego?

Wszystkie analizy opublikowane na TradingView pozostają widoczne na zawsze – żaden użytkowników lub członek personelu nie ma możliwości usunięcia opublikowanego pomysłu tradingowego. Jeśli się nie zgadzasz z naszą polityką, NIE PUBLIKUJ SWOICH ANALIZ NA TRADINGVIEW!

Dlaczego - jest to część filozofii i misji TradingView. Naszym celem jest bardziej przejrzysta i odpowiedzialna dyskusja na temat rynków finansowych w Internecie.

Praca z rynkami finansowymi to częściowo sztuka, częściowo nauka i częściowo szczęście. Oznacza to, że każdemu może czasem zdarzyć się jakaś porażka. Naturalna skłonność ludzka sugeruje dzielenie się z innymi wyłącznie naszymi sukcesami - ale to nie jest słuszna podejście, czyż nie? Doskonalenie umiejętności wymaga przede wszystkim uczciwości wobec siebie - sukcesy i porażki są równie wartościowym źródłem wiedzy. Każda opublikowana analiza, udana lub nie, stanowi świetne źródło do dalszej nauki.

Aspekt społecznościowy i jawność treści są równie ważne. Wszystkich obowiązują te same reguły gry - wiesz, że możesz zaufać temu, co inni umieszczają na swoich blogach. Dotyczy to wszystkich publikowanych treści, nie tylko tych najlepszych. Decyzje podejmujesz na podstawie własnej oceny tych treści.

Moderatorzy

Moderatorzy są wolontariuszami w społeczności TradingView i poświęcają swój dbając o to, by platforma TradingView oferowała wyłącznie użyteczne, wysokiej jakości treści w przejrzystej formie. Nie otrzymują oni jakiegokolwiek wynagrodzenia za swoją pracę. Wszyscy jesteśmy im SUPER wdzięczni za ich entuzjazm i poświęcenie!

TradingView szczyci się swoją profesjonalnie działającą społecznością odnosząca się z szacunkiem do swoich użytkowników, dlatego też moderatorzy nie są zbyt często zmuszani do egzekwowania przestrzegania zasad.

Ich zadaniem jest dbanie o wysoką jakość publikowanych treści oraz utrzymanie porządku związanego z czatami.

Ich obowiązkiem jest szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów z treścią lub użytkownikami naruszającymi zasady opisane powyżej. Moderatorzy posiadają otwarty kanał komunikacyjny z kierownictwem TradingView i są oficjalnymi przedstawicielami TradingView wśród społeczności.

Kierownictwo TradingView odbywa regularne spotkania z moderatorami, rewiduje ich decyzje jeśli zachodzi taka potrzeba i wprowadza odpowiednie zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z moderatorem - wyślij do niego prywatną wiadomość i przedyskutuj problem. 99% sporów jest skutecznie i sprawnie rozwiązywanych w ten sposób.

Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Cena Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Wykresy Uzyskaj Pomoc Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog i wiadomości Często zadawane pytania Wiki Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Monety TradingView Wiadomości do działu obsługi Uzyskaj Pomoc Opublikowane Pomysły Obserwujący Lista obserwowanych Wiadomość prywatna Czat Wyloguj