Oświadczenie o dostępności TradingView

Nasze zaangażowanie w dostępność

W TradingView dokładamy wszelkich starań, aby nasz produkt cyfrowy był dostępny dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich doświadczeń, perspektyw czy potrzeb dostępu. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest tworzenie włączającego środowiska internetowego i angażujemy się w ciągłe ulepszanie dostępności naszej platformy dla każdego.

Rozumiemy, że nasz produkt jest złożony i bogaty w funkcje, a osiągnięcie pełnej dostępności dla wszystkich jest ciągłym procesem. Nasze procesy projektowe i rozwojowe są kierowane przez najlepsze praktyki i standardy przemysłowe, włączając w to Sekcję 508 Ustawy o Rehabilitacji w USA oraz Wytyczne Dostępności Treści Sieciowej (WCAG) 2.2. Naszym celem jest osiągnięcie minimalnego standardu kryteriów sukcesu na poziomie AA zdefiniowanego w WCAG 2.2.

Ulepszenia

Przestrzegamy uznanych na całym świecie standardów dostępności sieci, w tym Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) 2.2. Naszym celem jest zapewnienie, że nasza strona internetowa i platforma są funkcjonalne i zrozumiałe dla wszystkich użytkowników.

 • Testowanie i ocena w toku. Regularnie oceniamy i testujemy naszą platformę pod kątem dostępności, korzystając zarówno z narzędzi automatycznych, jak i testów manualnych. Pomaga nam to szybko identyfikować i rozwiązywać problemy z dostępnością.
 • Opinie użytkowników. Czekamy na opinie naszych użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, na temat wszelkich problemów z dostępnością, jakie mogą napotkać. Ten wkład jest nieoceniony i pomaga nam w ciągłym doskonaleniu.
 • Funkcje ułatwień dostępu. Wdrożyliśmy na naszej platformie różne funkcje ułatwień dostępu, w tym obsługę nawigacji za pomocą klawiatury, tekst alternatywny dla obrazów i zgodność z czytnikami ekranu.
 • Szkolenia i zwiększanie świadomości. Nasz zespół przechodzi szkolenie w zakresie najlepszych praktyk w zakresie dostępności, aby mieć pewność, że nasze treści i funkcje są opracowywane z myślą o dostępności.

Strona internetowa

Nasza witryna internetowa tradingview.com została zaprojektowana tak, aby spełniać standardy WCAG 2.2 na poziomie AA. Stale ulepszamy wygodę użytkownika i przepływ pracy, wprowadzając następujące funkcje ułatwień dostępu:

 • Nawigacja za pomocą klawiatury. Dostęp do wszystkich elementów naszej witryny można uzyskać za pomocą klawiatury, co pozwala użytkownikom nawigować za pomocą klawiszy Tab i Shift + Tab. Wdrożyliśmy także przycisk „Pomiń treść”, pozwalający ominąć powtarzające się bloki nagłówków i skupić się bezpośrednio na głównej treści.
 • Zgodność z czytnikami ekranu. Nasza witryna jest w pełni kompatybilna z czytnikami ekranu, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do treści w formacie audio. Jasne i uporządkowane nagłówki dodatkowo ułatwiają nawigację użytkownikom korzystającym z czytników ekranu.
 • Dostępność multimediów. Wszystkie pliki GIF i filmy w naszej witrynie zawierają przycisk pauzy, który zapewnia użytkownikom kontrolę nad animacjami i zwiększa ogólną dostępność treści multimedialnych.

Wykres

Aktywnie pracujemy nad tym, aby nasza mapa była bardziej przystępna i zgodna ze standardami WCAG 2.2. Nasze obecne wysiłki obejmują:

 • Nawigacja za pomocą klawiatury. Wdrożyliśmy funkcje nawigacji za pomocą klawiatury, które umożliwiają użytkownikom poruszanie się po różnych elementach interfejsu za pomocą klawisza Tab. Funkcjonalność ta obejmuje górny pasek, panel rysunków, prawy i dolny panel, umożliwiając użytkownikom wykonywanie niezbędnych czynności za pomocą skrótów klawiaturowych.
 • Kontrast kolorów. Koncentrujemy się na zapewnieniu wystarczającego kontrastu kolorów zarówno w przypadku jasnych, jak i ciemnych motywów, aby poprawić czytelność. Dzięki temu treść jest łatwa do odczytania i dostępna dla szerokiego grona użytkowników.
 • Skupienie. Przywiązujemy wagę do stanów widoczności skupienia, aby użytkownicy pracujący z klawiaturą mogli łatwo zidentyfikować, gdzie się znajdują w interfejsie, i skutecznie wchodzić w interakcje.
 • Zgodność z czytnikami ekranu. Nasza platforma została zaprojektowana tak, aby bezproblemowo współpracować z czytnikami ekranu, umożliwiając użytkownikom dostęp do treści w formacie audio, dzięki czemu są one bardziej dostępne dla osób z wadami wzroku.

Widżety

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zapewnienie dostępności wszystkich naszych widżetów i aktywnie pracujemy nad ulepszaniem nawigacji, aby zapewnić bezproblemową funkcjonalność widżetów w Twojej witrynie.

Obecnie poczyniliśmy już znaczne postępy w osiągnięciu pełnej dostępności niektórych naszych widżetów, czyniąc je całkowicie kompatybilnymi z klawiaturą i czytnikiem ekranu. W przypadku pozostałych widżetów pilnie pracujemy nad dostosowaniem ich do tych samych standardów dostępności, przy ciągłym postępie w tym przedsięwzięciu. Integralność Twojej witryny internetowej i łatwość obsługi pozostają naszymi najważniejszymi priorytetami.

Skontaktuj się z nami w celu przekazania opinii.

Dostępność postrzegamy jako ciągłą podróż, a Twoja opinia jest w tym procesie nieoceniona. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z dostępnością lub masz sugestie dotyczące ulepszeń, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres accessibility@tradingview.com. Uwaga: ten e-mail dotyczy wyłącznie problemów z dostępnością. Wszelkie inne pytania należy kierować do naszego Centrum pomocy.

W TradingView dążymy do stworzenia dostępnego i otwartego dla wszystkich naszych użytkowników platformy. Dziękujemy za wsparcie i partnerstwo w osiągnięciu tego celu.