Polityka prywatności

W skrócie: Szanujemy prywatność naszych użytkowników oraz zobowiązujemy się dochować zasad poufności odnośnie informacji dostarczanych nam przez użytkowników. TradingView dokłada wszelkich starań, by dane prywatne naszych użytkowników przekazywane były podmiotom trzecim wyłącznie w celach związanych z przetwarzaniem i realizacją płatności.

O nas

TradingView, Inc. ("TradingView" lub "My" lub "Nas") jest jedynym właścicielem witryny TradingView.com ("Witryna") i wszystkich zebranych na niej informacji. TradingView zbiera informacje od naszych użytkowników na kilka sposobów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Poniższe zasady naszej Polityki Prywatności opisują sposób w jaki gromadzimy, przetwarzamy, przechowujemy oraz dzielimy się danymi:

  • Dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem strony internetowej przez TradingView
  • Dane użytkownika będą gromadzone za pośrednictwem strony internetowej i przetwarzane przez firmy zewnętrzne
  • W jaki sposób wykorzystujemy zebrane dane osobowe
  • Z kim możemy dzielić się tymi informacjami
  • Procedury bezpieczeństwa chroniące dane naszych użytkowników
  • Prawa użytkowników związane z poufnością danych osobowych

Używając naszej strony, dostosowujesz się do naszej polityki prywatności

Każdorazowo pytamy użytkowników odnośnie pozwolenia na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów innych, niż niewymienione w niniejszej Polityce Prywatności.

Prawa dziecka odnośnie prywatności

Nie pobieramy i nie gromadzimy informacji osobowych od użytkowników poniżej 16 roku życia. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie niezamierzonego pozyskania takich informacji prosimy o niezwłoczny kontakt z nami w celu podjęcia przez nas stosownych kroków zmierzających do uzyskania zgody od rodziców dziecka lub usunięcia informacji.

Wyłącznie internetowa polityka prywatności

Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie informacji zebranych za pośrednictwem naszej witryny i nie jest związana z żadnymi informacjami zebranymi w trybie offline.

Uaktualnienia polityki

Zastrzegamy sobie pełne prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityce Prywatności, publikując każdorazowo nowa wersję na naszej witrynie. Zachęcamy do okresowego sprawdzania informacji zawartych w naszej Polityce Prywatności celem zapoznania się z wprowadzonymi zmianami i ich oceną. Informacje o wszelkich zmianach wprowadzone do treści Polityki Prywatności zostaną przekazane użytkownikom w postaci stosownego powiadomienia.

Aktualna wersja Polityki Prywatności została zmodyfikowana 15 maja 2018 roku.

Gromadzenie danych o użytkownikach

Wyszukiwanie oraz przeglądanie informacji rynkowych takich jak symbole giełdowe, dane ekonomiczne, pomysły tradingowe czy informacje publiczne dotyczące użytkowników platformy TradingView nie wymaga posiadania konta na platformie TradingView i tym samym procedura akceptacji warunków odnośnie przetwarzania danych użytkownika nie bezzasadna.

W przypadku decyzji o założeniu konta na platformie TradingView wymagane jest od użytkownika udostępnienie niezbędnych danych osobowych w celu uzyskania dostępu do usług oferowanych przez platformę.

W procesie rejestracji konta od użytkownika wymagane są następujące informacje:

  • Twój adres e-mail i nazwisko
  • informacje o posiadanym przez użytkownika koncie na jednej z następujących platform społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, Yahoo!, LinkedIn.

w szczególnym przypadku wymagane będzie od użytkownika podanie posiadanego numeru telefonu. Ustawienia na profilu użytkownika dotyczące imienia i nazwiska są w opcjonalne, przy czym informacje te nie będą widoczne na profilu publicznym użytkownika.

Dane użytkownika takie jak nazwa, adres email czy numer telefonu użytkownika wykorzystywane są wyłącznie w celu weryfikacji i ochrony kont użytkowników oraz zapewnienia adekwatnego poziomu bezpieczeństwa usług oferowanych na platformie, w tym zapobieganie praktykom spamerski, oszustwom oraz nadużyciom.

Ponadto użytkownicy zarejestrowani na kontach PRO / PRO Plus / Premium ("Płatni użytkownicy") muszą podać informacje o płatnościach (nazwa, informacje o karcie kredytowej lub informacje o kontach PayPal). Te informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów rozliczeniowych i są przetwarzane przez firmę PayPal, czyli naszego procesora płatności. Podczas dokonywania płatności nie mamy dostępu do danych osobowych i kart kredytowych. Jeśli mamy jakieś problemy z przetwarzaniem zamówienia, używamy Twój adres e-mailowy do kontaktu z Tobą.

W sytuacji, gdy użytkownik nabywa określone dane od IDC platforma TradingView udostępnia dostawcy dane kontaktowe użytkownika, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres email, niezbędne do zawarcia umowy. IDC od tego momentu rości sobie prawo do przetwarzania tych danych w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do wybranych giełd.

W przypadku nabycia przez użytkownika materiałów szkoleniowych w formacie wideo, twórcom materiałów przekazywane są dane w postaci nazwy oraz adresu e-mail użytkownika.

W przypadku wyboru przez użytkownika procedury rejestracji na witrynie przy użyciu konta jednej z platform społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+, Yahoo!, LinkedIn), zachodzi konieczność udostępnienia przez platformę danych weryfikacyjnych w postaci nazwy oraz adresu e-mail użytkownika użytych przy rejestracji na wspomnianej platformie. Platforma TradingView jako odbiorca danych uwierzytelniających w żaden sposób nie kontroluje i tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich odnośnie przetwarzania udostępnionych danych osobowych użytkowników.

W jaki sposób zbieramy dane o użytkowniku

Profil

Profil to zestaw informacji dla każdego użytkownika, który zawiera szczegóły jego preferencji wyświetlania. Nie używamy zapisanych ustawień użytkownika do celów marketingowych. Ustawienia użytkownika (ustawienia wykresów, paski narzędzi, przyciski itp.) są przechowywane wyłącznie w celu dostosowania do własnych potrzeb użytkowników podczas korzystania z witryny. Nie udostępniamy ustawień profilu prywatnego osobom trzecim.

Podczas tworzenia swojego profilu na stronie internetowej zgadzasz się, że inni użytkownicy lub odwiedzający mogą uzyskać dostęp do Twojego publicznego profilu na naszej stronie internetowej i zobaczyć wszelkie informacje, które udostępniłeś na swój temat.

Cisteczka

Platforma TradingView gromadzi pliki Cookie w celach analitycznych oraz w ramach procedur bezpieczeństwa i walki z praktykami spamerskimi. Więcej informacji na temat regulaminu odnośnie plików Cookie znajdziesz w dziale Polityka odnośnie plików Cookie.

Możesz zaakceptować lub odrzucić ciasteczka, zmieniając ustawienia w przeglądarce. Nie można jednak korzystać ze wszystkich interaktywnych funkcji TradingView, ani też nie będziesz mieć dostępu do płatnych obszarów serwisu, jeśli pliki cookie są wyłączone.

Pliki logów

Podobnie jak większość witryn internetowych, używamy plików dzienników serwera internetowego. Rekordy w naszych plikach dziennika obejmują adresy protokołów (IP) internetowych, typy przeglądarek, dostawców usług internetowych (ISP), strony odsyłające, strony wyjściowe, typy platform i znaczniki daty i czasu. Używamy plików dzienników serwera WWW do administrowania witryną, dostarczania szerokich informacji o ruchu drogowym do celów planowania witryny oraz do zapewnienia przestrzegania naszych warunków umowy o świadczenie usług. Adresy IP nie są powiązane z danymi osobowymi w plikach dzienników serwera internetowego.

Informacje o urządzeniu

Platforma TradingView gromadzi następujące informacje odnośnie urządzeń użytkowników: adres IP urządzenia, system operacyjny oraz wersja przeglądarki internetowej. Informacje te są gromadzone w celu zapobiegania praktykom spamerskim oraz nadużyciom odnośnie naszych usług.

Web beacons (Czyste GIF-y)

Sygnały nawigacyjne sieci Web to niewielkie pliki graficzne o unikalnych identyfikatorach, które umożliwiają nam monitorowanie charakteru ruchu na naszej witrynie, gromadzenie informacji o liczbie użytkowników odwiedzających konkretną stronę itd. Sygnały nawigacyjne służą gromadzeniu wyłącznie wybranych rodzajów informacji, w tym informacji o plikach Cookie, czasie i dacie wyświetlenia strony, oraz metadanych dotyczących odwiedzanej strony korzystającej z funkcji sygnałów nawigacyjnych. Sygnały te służą wyłącznie gromadzeniu danych dotyczący efektywności danej witryny i w żaden sposób nie ingerują w prywatność danych użytkowników. Z internetowych sygnałów nawigacyjnych korzystamy w połączeniu z usługą Google Analytics. Informacje generowane w związku z ruchem na naszej witrynie wykorzystywane są do tworzenia raportów statystycznych dotyczących ruchu na naszej witrynie. Dane te są także wykorzystywane w celach związanych z opracowaniem, testowanie i wdrażaniem usprawnień oferowanych przez nas usług.

Google gromadzi te dane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w treści Polityki prywatniości Google.

Linki do innych stron

Według naszego uznania Możemy dodać linki (linki internetowe) do innych witryn z naszej strony internetowej. Witryny te mogą być prowadzone przez osoby trzecie z oddzielną i niezależną polityką prywatności. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za treść, działania lub politykę prywatności tych połączonych witryn. Zalecamy przeczytanie polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny. Przypominamy, że niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie informacji zebranych przez naszą stronę internetową (TradingView.com).

Reklama

Nasza witryna korzysta z reklamy, ale żadne informacje odnośnie użytkowników naszej platformy nie są udostępniane reklamodawcom. Reklamodawcy mają wyłącznie dostęp do ogólnych danych statystycznych, w tym danych o liczbie wyświetlonych reklam i kliknięć.

Obsługiwane rozwiązania wykresów.

Niektórzy nasi partnerzy biznesowi korzystają z naszych rozwiązań do tworzenia wykresów na swoich stronach internetowych. Witryny takie mogą wyświetlać komunikaty takie jak "Powered by TradingView" lub podobne. Nawet jeśli te wiadomości są obecne, nie kontrolujemy zasad polityki prywatności tych witryn. Zalecamy przeczytanie polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Profil publiczny

Utworzenie profilu na naszej platformie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie publiczne danych profilowych na naszej witrynie. Inni użytkownicy witryny mogą przeglądać pomysły tradingowe użytkownika oraz mają dostęp do następujących informacji profilowych: informacje rynkowe (opublikowane pomysły i skrypty, obserwowane rynki, topowe symbole), informacje społecznościowe (lista użytkowników śledzących profil, listy obserwowanych profili wraz z listą obserwowanych pomysłów i komentarzy użytkownika), informacje kontaktowe (sekcja, lokalizacja, konto Twitter, witryna internetowa), status w społeczności (tytuł moderatora, identyfikator PRO, informacje statystyczne takie jak punkty reputacji, liczba obejrzeń, lista użytkowników śledzących profil, data zarejestrowania profilu, data ostatnich odwiedzin witryny). Adres e-mail użytkownika jest domyślnie ukryty (odpowiednia opcja umożliwia upublicznienie adresu e-mail).

Publikuj wykresy i prognozy

Nasza witryna umożliwia zarejestrowanym użytkownikom udostępnianie autorskich wykresów wraz z dodanymi wskaźnikami i komentarzem (zwanych dalej "Pomysłami") innym użytkownikom przy pomocy funkcji Opublikuj Pomysł.

Skorzystanie z funkcji umożliwiające opublikowanie pomysłu tradingowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie treści pomysłu oraz nazwy użytkownika będącego jego autorem.

Prywatny pomysł tradingowy może zostać także upubliczniony. Pomysł taki nie będzie widoczny z poziomu profilu użytkownika i w ramach listy pomysłów oraz nie będzie indeksowany w wyszukiwarce. Wyłącznie użytkownicy, którzy otrzymają bezpośredni link do pomysłu, będą mogli go obejrzeć.

Czaty i wiadomości prywatne

Komunikacja z innymi użytkownikami za pomocą czatów publicznych i prywatnych podlega procedurze gromadzenia i kontroli treści. Nasz zespół monitoruje treść korespondencji w celu eliminacji wszelkich szkodliwych treści, zapobiegania praktykom spamerskimi i usuwania zakazanych materiałów graficznych. Odbiorcy treści przekazywanych za pomocą czatów prywatnych posiadają kopie prowadzonej korespondencji. Kopie te nie są usuwana w przypadku usunięcia z konta nadawcy informacji czy treści korespondencji. Odbiorcy korespondencji mają prawo do przechowywania, kopiowania i przekazywania osobom trzecim treści korespondencji.

Bezpieczeństwo

Używamy technologii szyfrowania SSL (Secure Socket Layer), aby chronić określone informacje. Tego typu technologia chroni użytkownika przed przechwyceniem informacji o użytkowniku, które są przesyłane do TradingView lub PayPal. Na zabezpieczonej stronie, np. w naszym formularzu zamówienia, pojawia się ikona "kłódki" w oknie przeglądarki, potwierdzająca, że witryna jest bezpieczna, a połączenie jest szyfrowane. Staramy się, aby nasza strona była bezpieczna i spełniała standardy branżowe. Używamy również innych zabezpieczeń, takich jak zapory, systemy uwierzytelniania (np. hasła i osobiste numery identyfikacyjne) oraz mechanizmy kontroli dostępu w celu kontrolowania nieupoważnionego dostępu do systemów i danych.

Dokładamy wszelkich starań, by stosowane przez nas procedury gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych, w tym także procedury związane z fizycznym bezpieczeństwem danych i ich ochroną przed nieuprawnionym dostępem ze strony osób trzecich, spełniały najwyższe standardy.

Robimy wszystko, aby chronić informacje na temat naszych użytkowników w trybie offline. Wszystkie dane osobowe naszych użytkowników i dostęp do nich są dostępne tylko z naszych biur. Dostęp do danych posiadają tylko pracownicy, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków. Serwery, które przechowują dane umożliwiające identyfikację użytkownika, znajdują się w bezpiecznym środowisku w zamkniętym obiekcie.

Jak wykorzystujemy dane o użytkowniku

Administracja kontem

Wszystkim nowym użytkownikom TradingView wysyłamy maila aktywacyjnego, aby potwierdzić ich adres mailowy.

Posiadacze płatnych kont w TradingView otrzymują również powiadomienie mailowe z systemu PayPal, jeśli występują problemy z rozliczaniem automatycznie odnawiających się subskrypcji.

Użytkownicy nie mogą zrezygnować z tych wiadomości, chociaż mogą dezaktywować swoje konto.

Powiadomienia społecznościowe

Oferujemy funkcję automatycznego powiadamiania drogą elektroniczną odnośnie nowych użytkownika śledzących profil, użytkownikach, którzy polubili Twój pomysł, nowych pomysłów opublikowanych przez użytkowników obserwowanych przez Ciebie, itd. Możesz zrezygnować z tej usługi dowolnym momencie poprzez zmianę odpowiedniej opcji w ustawieniach użytkownika.

Ogłoszenia i newslettery

W rzadkich przypadkach konieczne jest wysyłanie ogłoszeń dotyczących usług lub ważnych biuletynów. Na przykład w sytuacji, gdy dostęp do naszych usług zostanie na dłuższy czas ograniczony lub wprowadzona zostanie aktualizacja systemu, użytkownikom wysłane zostaną stosowne powiadomienia w postaci wiadomości e-mail. Użytkownicy mogą zrezygnować z otrzymywanie wiadomości tego typu klikając opcję „zrezygnuj z wiadomości” w treści otrzymanej wiadomości.

Obsługa klienta.

Złożenie zgłoszenia do działu wsparcia wiąże się z wyrażeniem zgody użytkownika na udostępnienie zespołowi informacji kontaktowych użytkownika, informacji odnośnie urządzenia użytkownika, wpisów z dziennika serwera, opisu problemu oraz informacji o charakterze pomocniczym (materiały wideo, zrzuty ekranu) mających na celu sprawniejszą diagnozę i naprawę problemu.

API

W przypadku korzystania z naszych usług API (Biblioteka Wykresów, Terminal Transakcyjny, REST API) nasz zespół na prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu realizacji tych usług.

Wymogi prawne

TradingView rości sobie prawo do gromadzenia oraz przekazywania danych użytkowników organom ścigania, instytucjom rządowym czy stanowy w przypadku, gdy istnieje określony wymóg prawny nakazujących takie postępowanie. Dotyczy to także nakazów i pozwów sądowych oraz innych form postępowania sądowego lub urzędniczego.

Prawa użytkownika

Zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), użytkownik ma prawo do dostępu, zmiany, przenoszenia i usuwania swoich danych. Użytkownik ma także prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania swoich danych oraz prawo do domagania się zaprzestania takiego przetwarzania.

Dotyczy to także prawa do:

  • sprzeciwu wobec wykorzystania danych użytkownika w celach o charakterze marketingowym. Rezygnacja z otrzymywania powiadomień o charakterze marketingowym wymaga kliknięcia ikony "zrezygnuj" odnośnie wiadomości e-mail o charakterze marketingowym.
  • prawo do rezygnacji z otrzymywania powiadomień e-mail (np. powiadomień o opublikowanych przez obserwowanych użytkowników wykresach, itp.). Stosowna opcja znajduje się w ustawianiach powiadomień.

Zarządzanie danymi użytkownika

Użytkownik może przeglądać i zmieniać ustawienia profilu odnośnie informacji osobistych za pomocą zakładki ustawienia profilu.

Usuwanie danych

Masz prawo odmowy korzystania z naszej witryny oraz prawo do usunięcia swojego konta. W tym celu skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Zespół skontaktuje się z Tobą w odpowiednim czasie.

W przypadku decyzji o usunięciu konta z aktywowaną płatną subskrypcją należy mieć na uwadze, że poniesione koszty wynikające z czasu pozostałego do wygaśnięcia subskrypcji nie podlegają zwrotowi.

Należy mieć na uwadze, że wyszukiwarki oraz podmioty trzecie mogą przechowywać kopie informacji publicznych użytkownika przez określony czas od usunięcia konta. Opublikowane przez użytkownika pomysły tradingowe oraz korespondencja z innymi użytkownikami nie zostaną usunięte z witryny.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie Polityki Prywatności, prosimy kontaktować się z zespołem wsparcia.

W razie odmowy przyjęcia warunków zawartych w treści Polityki Prywatności użytkownik ma obowiązek zaprzestania korzystania z witryny oraz usunięcia swojego konta. Anulowaniu podlega także zgoda na przetwarzanie informacji osobowych użytkownika. W takim przypadku użytkownik musi się liczyć z ograniczeniami związanymi z korzystaniem z funkcji na naszej witrynie/dezaktywacją konta użytkownika.

TradingView.com, Inc.
470 Olde Worthington Rd., Suite 200
Westerville, OH 43082

PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Pomysły Opublikowane Obserwujący Obserwowani Wiadomość prywatna Czat Wyloguj