Przepływ wiadomości

Nie przegap niczego dzięki globalnym aktualizacjom w czasie rzeczywistym.

Reuters
Fixing NBP: dolar 4,3365 zł, euro 4,6210 zł
Reuters
Banki Szwecji i Norwegii podwyższyły stopy proc., jak oczekiwano
Reuters
Bank Szwajcarii utrzymał stopy proc. po raz pierwszy od III 2022
Reuters
Spółka zależna Bumechu ma umowę eksportową na sprzedaż węgla na maks. 169 mln zł netto
Reuters
Członkowie Fed oczekują, że na koniec 2024 główna stopa wyniesie 5,1%
Reuters
Bank Millennium: KNF zgadza się na włączenie do kapitału Tier 1 zysku netto z I pół.
Reuters
PGE kupiła farmę wiatrową o mocy blisko 25 MW
Reuters
Dolar lekko w dół przed Fed, funt słabnie po danych o inflacji
Reuters
Złoty i korona zwyżkują, czeskie obligacje przed testem
Reuters
Fixing NBP: dolar 4,3501 zł, euro 4,6529 zł
Reuters
W VIII płace +11,9%, zatrudnienie 0,0% - GUS
Reuters
W sierpniu ceny produkcji spadły o 2,8% r/r - GUS
Reuters
Euro zyskuje, jen pod presją przed decyzjami banków centralnych
Reuters
Waluty regionu nieznacznie tracą w oczekiwaniu na Fed
Reuters
Orlen: Baltic Power ma 3,6 mld euro kredytu inwestycyjnego na budowę farmy wiatrowej na Bałtyku
Reuters
Fixing NBP: dolar 4,3472 zł, euro 4,6458 zł
Reuters
WTO: Ukraina złożyła skargę dot. zakazu importu jej żywności
Reuters
Asseco Poland nabędzie akcje własne od Cyfrowego Polsatu za 851,4 mln zł
Reuters
Asseco Poland ustaliło cenę nabycia akcji w ramach skupu na 80 zł/akcję
Reuters
Huuuge powołał Wojciecha Wronowskiego na dyrektora generalnego
Reuters
W sierpniu inflacja bazowa wyniosła 10,0% r/r- NBP
Reuters
Forint słabnie, inne waluty regionu stabilne
Reuters
Fixing NBP: dolar 4,3489 zł, euro 4,6377 zł
Reuters
Dolar blisko najwyższego poziomu od 6 m-cy przed decyzją Fed
Reuters
Grupa Kety powołała Romana Przybylskiego na wiceprezesa zarządu
Reuters
FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie daty startu preorder gry FRONT MISSION 2: Remake na konsolę Nintendo Switch
Reuters
EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Zawarcie przez Everest Finanse S.A. wielostronnego porozumienia w przedmiocie głównych warunków transakcji oraz dokapitalizowania i objęcia akcji spółki SMEO S.A.
Reuters
BEST SA - Podpisanie umów zbycia portfeli wierzytelności
Reuters
KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
Reuters
KUBOTA SPÓŁKA AKCYJNA - Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby zobowiązanej
Reuters
Dolar lekko w dół przed Fed, funt słabnie po danych o inflacji
Reuters
Euro zyskuje, jen pod presją przed decyzjami banków centralnych
Reuters
MDI ENERGIA S.A. - Pismo od mBank S.A.
Reuters
MDI ENERGIA S.A. - formularz raportu półrocznego
Reuters
Huuuge powołał Wojciecha Wronowskiego na dyrektora generalnego
Reuters
SIMFABRIC SPÓŁKA AKCYJNA - Zakwalifikowanie dwóch gier Emitenta do specjalnego wydarzenia Microsoft
Reuters
CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja w trybie przepisu art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Reuters
ABS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie
Reuters
AQUA SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o aneksie do istotnej umowy
Reuters
Dolar oddalił się od szczytów, dane z Chin wspierają juana
Reuters
VEE SPÓŁKA AKCYJNA - Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, sierpień 2023
Reuters
BEST SA - Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii Z4
Reuters
Komisarz UE wzywa do wycofywania się z importu rosyjskiego LNG
Reuters
Euro odbiło z 3-miesięcznego minimum przed posiedzeniem ECB
Reuters
Waluty regionu w dół przed posiedzeniem ECB ws. stóp proc.
Reuters
BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA - Podpisanie porozumienia z Genworks Health Private Ltd dotyczącego zasad dalszej współpracy
Reuters
Euro i funt słabną wobec dolara przed danymi o inflacji w USA
Reuters
BEST SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
Reuters
Pepco Group ma umowę cesji najmu do 71 sklepów Wilko w Wielkiej Brytanii
Reuters
Złoty ciągnie w dół inne waluty, korona najniżej od roku
Reuters
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA - Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.
Reuters
NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA - Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
Reuters
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
Reuters
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA - Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
Reuters
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy konsorcjum w przedmiocie wspólnego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Reuters
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA - Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu
Reuters
HEMP & HEALTH SPÓŁKA AKCYJNA - Pierwsza dostawa marihuany medycznej do Polski
Reuters
INC Spółka Akcyjna - Rejestracja akcji serii G w KDPW
Reuters
ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – zbycie znacznego pakietu akcji
Reuters
ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie – zmiana stanu posiadania
Reuters
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy eksportowej na sprzedaż węgla
Reuters
ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja poufna
Reuters
MFO SPÓŁKA AKCYJNA - formularz raportu półrocznego
Reuters
FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie daty startu preorder gry FRONT MISSION 2: Remake na konsolę Nintendo Switch
Reuters
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje w sprawie transakcji na akcjach Emitenta
Reuters
BOWIM SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
Reuters
ECHO INVESTMENT SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
Reuters
ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
Reuters
HORNIGOLD REIT SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
Reuters
BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA - Deklaracja woli zawarcia przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. umowy lock-up w odniesieniu do akcji Spółki
Reuters
Dolar lekko w dół przed Fed, funt słabnie po danych o inflacji
Reuters
Złoty i korona zwyżkują, czeskie obligacje przed testem
Reuters
Euro zyskuje, jen pod presją przed decyzjami banków centralnych
Reuters
Waluty regionu nieznacznie tracą w oczekiwaniu na Fed
Reuters
Grupa Azoty szacuje, że ujemny wynik netto w II kw. wyniósł 543 mln zł
Reuters
Dolar blisko najwyższego poziomu od 6 m-cy przed decyzją Fed
Reuters
Czeska korona odrabia część strat, inne waluty regionu pod presją
Reuters
Amica może utrzymać 26-27% marży brutto w II poł. 2023 i w 2024-wiceprezes
Reuters
Dolar oddalił się od szczytów, dane z Chin wspierają juana
Reuters
Euro odbiło z 3-miesięcznego minimum przed posiedzeniem ECB
Reuters
Waluty regionu w dół przed posiedzeniem ECB ws. stóp proc.
Reuters
Euro i funt słabną wobec dolara przed danymi o inflacji w USA
Reuters
Wstępny wolumen produkcji nawozów azotowych Grupy Azoty w VIII wyniósł 251 tys. ton
Reuters
Złoty ciągnie w dół inne waluty, korona najniżej od roku
Reuters
Jen słabnie, dolar odreagowuje przed danymi o inflacji
Reuters
Prezes Pepco Group rezygnuje, firma obniża prognozy wyniku EBITDA
Reuters
Trevor Masters rezygnuje ze stanowiska prezesa Pepco Group
Reuters
Jen w górę po komentarzach BoJ; dolar słabnie przed danymi
Reuters
Wynik finansowy Boombit za I pół. podwyższy się o 8,2 mln zł
Reuters
Develia planuje przekazać 2500-2600 lokali w 2023 r.
Reuters
Ciech nie spodziewa się poprawy koniunktury w segmentach do końca roku
Reuters
Złoty odreagowuje gwałtowne spadki po obniżce stóp procentowych
Reuters
Huuuge nie wyklucza skupu akcji, na razie szuka okazji do inwestycji
Reuters
Dolar kontynuuje passę tygodniowych zwyżek, juan najsłabszy od 2007
Reuters
Tauron analizuje udział w tegorocznych aukcjach OZE-wiceprezes

Najlepsi dostawcy

Reuters
BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
Fixing NBP: dolar 4,3365 zł, euro 4,6210 zł
Reuters
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
IZOBLOK SPÓŁKA AKCYJNA - Rejestracja zmian Statutu IZOBLOK S.A.
Reuters
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA - Transakcje osób pełniących obowiązki zarządcze w NWAI Dom Maklerski S.A.
Reuters
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Reuters
Banki Szwecji i Norwegii podwyższyły stopy proc., jak oczekiwano
Reuters
SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SECO/WARWICK S.A.
Reuters
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA - Zgłoszenie przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. kandydatury do Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
Reuters
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy konsorcjum w przedmiocie wspólnego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Reuters
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA - Udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu
Reuters
Bank Szwajcarii utrzymał stopy proc. po raz pierwszy od III 2022
Reuters
HEMP & HEALTH SPÓŁKA AKCYJNA - Pierwsza dostawa marihuany medycznej do Polski
Reuters
INC Spółka Akcyjna - Rejestracja akcji serii G w KDPW
Reuters
ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej – zbycie znacznego pakietu akcji
Reuters
Spółka zależna Bumechu ma umowę eksportową na sprzedaż węgla na maks. 169 mln zł netto
Reuters
ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie – zmiana stanu posiadania
Reuters
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy eksportowej na sprzedaż węgla
Reuters
ACARTUS SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja poufna
Reuters
MFO SPÓŁKA AKCYJNA - formularz raportu półrocznego
Reuters
FOREVER ENTERTAINMENT SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie daty startu preorder gry FRONT MISSION 2: Remake na konsolę Nintendo Switch
Reuters
TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA - Informacje w sprawie transakcji na akcjach Emitenta