Zaawansowane technologie oraz sprzęt medyczny 149.106B1.200.13%159.115KOpieka Zdrowotna26
Reklama & Marketing 9.471B2.35-0.05%19.604KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej13
Kosmonautyka i Obrona 511.086B1.970.53%23.603KPrzemysł12
Chemia rolnicza 22.141B1.680.16%135.697KMateriały Podstawowe7
Air Freight & Courier Services 218.613B3.21-0.58%611.031KPrzemysł9
Linie lotnicze 73.029B2.59-0.58%402.148KPrzemysł8
Usługi związane z eksploatacją portów lotniczych 23.521B1.80-0.31%35.029KPrzemysł4
Aluminium 1.689B2.510.00%0Materiały Podstawowe1
Odzież i akcesoria 283.132B2.400.90%5.410KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej21
Sprzedaż odzieży i akcesoriów 191.774B1.660.10%23.203KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej16
Sprzęt użytkowy, narzędzia oraz wyposażenie mieszkania 19.649B2.090.19%1.187KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej11
Producenci pojazdów osobowych oraz transportowych 1376.059B3.56-0.26%380.455KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej35
Części do samochodów, ciężarówek oraz motocykli 218.831B2.11-0.80%126.830KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej42
Banki 1821.063B2.590.80%193.859KFinanse54
Biotechnologia i Badania naukowe w dziedzinie medycyny 118.853B2.150.45%36.858KOpieka Zdrowotna50
Browarnictwo 193.495B2.641.09%2.739KDobra konsumpcyjne niecykliczne2
Radiofonia i Telewizja 198.008B2.930.04%39.086KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej12
Usługi wsparcia dla biznesu 57.854B0.280.07%111.406KPrzemysł20
Kasyna i Hazard 2.840B4.651.06%25.309KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej15
Węgiel 156.446M-0.56%0Surowce energetyczne2
Usługi drukarskie 1.802B2.28-0.31%12.986KPrzemysł3
Fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT) 26.108B5.720.00%18Finanse1
Artykuły chemiczne 298.810B2.401.24%125.409KMateriały Podstawowe30
Komunikacja i usługi sieciowe 319.327B2.98-0.24%3.846KTechnologia24
Sprzedaż komputerów i elektroniki użytkowej 2.471B3.44-0.16%1.574MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Sprzęt komputerowy 16.545B3.290.08%17.118KTechnologia23
Budownictwo i inżynieria 100.026B2.920.43%13.479KPrzemysł25
Materiały budowlane 101.226B2.95-0.36%110.929KMateriały Podstawowe9
Artykuły i akcesoria budowlane 53.866B2.69-0.46%63.998KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej25
Pożyczki konsumenckie 77.952B1.380.90%523Finanse12
Wydawnictwa 20.508B3.150.50%38.225KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej12
Usługi finansowe dla przedsiębiorstw 9.018B0.732.41%35.600KFinanse13
Domy towarowe 717.814B-1.10%5.408KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Destylarnie i winnice 77.896B0.010.98%1.365KDobra konsumpcyjne niecykliczne7
Zróżnicowane Substancje Chemiczne 529.746B3.56-0.08%346.277KMateriały Podstawowe17
Zróżnicowane Usługi Inwestycyjne 816.553M1.99-0.05%1.314KFinanse5
Sprzedaż leków 1.886B1.05-0.28%2.923KDobra konsumpcyjne niecykliczne6
Urządzenia elektryczne 226.014B4.301.49%35.544KNarzędzia17
Wyposażenie i komponenty elektryczne 60.165B2.710.03%7.939KPrzemysł28
Electronic Equipments & Parts 2.433B0.85-0.11%3.237KTechnologia10
Pośrednictwo pracy 978.119M4.202.39%3.109KPrzemysł2
Przemysł rozrywkowy 29.979B2.121.29%2.210KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej35
Sprzęt i usługi środowiskowe 9.415B4.63-0.75%8.360KPrzemysł5
Operatorzy rynków finansowych i towarowych 111.691B2.11-0.44%100.199KFinanse8
Rybołówstwo i rolnictwo 12.473B2.020.26%8.813KDobra konsumpcyjne niecykliczne13
Przetwórstwo żywności 609.297B3.200.29%9.439KDobra konsumpcyjne niecykliczne16
Sprzedaż i dystrybucja produktów żywnościowych 288.259B2.320.44%30.957KDobra konsumpcyjne niecykliczne7
Obuwie 203.870B1.350.36%115.958KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Produkty leśne i drewniane 220.894M0.56-0.56%334Materiały Podstawowe3
Złoto 44.731B0.970.95%14.117KMateriały Podstawowe6
Lądowy transport towarowy i logistyka 4.393B1.900.90%30.230KPrzemysł6
Placówki i usługi opieki medycznej 335.374B1.130.47%130.100KOpieka Zdrowotna26
Ciężki sprzęt elektryczny 44.885B3.291.05%17.395KPrzemysł10
Pojazdy i maszyny ciężkie 181.474B2.41-0.34%16.498KPrzemysł12
Spółki holdingowe 89.327M1.790.10%3.059KFinanse4
Wyposażenie wnętrz 1.329B2.800.06%1.125KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz 1.073B1.94%5.056MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Artykuły i usługi wyposażenia domu 201.805B2.06-0.35%431Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej7
Budownictwo mieszkalne 576.144K0.00%0Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Hotele, motele oraz linie rejsowe 413.819M1.240.48%196Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Elektronika użytkowa/sprzęt elektroniczny użytku domowego 59.979M1.830.48%0Technologia4
Usługi oraz doradztwo w zakresie IT 144.562B3.75-0.60%9.102KTechnologia73
Niezależni producenci energii 2.711B4.23-0.80%65.697KNarzędzia6
Konglomeraty Przemysłowe 694.496B3.200.66%334.979KPrzemysł11
Maszyny i sprzęt przemysłowy 105.707B1.76-1.09%87.833KPrzemysł100
Zintegrowane Górnictwo 241.363B0.112.20%33.392KMateriały Podstawowe5
Zintegrowane Oleje i Gazy 779.835B5.362.87%90.964KSurowce energetyczne6
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne 882.063B4.490.82%730.987KUsługi telekomunikacyjne35
Usługi internetowe 3161.917B0.09-1.17%8.392KTechnologia37
Usługi brokerskie oraz bankowość inwestycyjna 151.042B1.750.98%399Finanse17
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 150.231B3.331.47%8.391KFinanse92
Wypoczynek i rekreacja 56.546B2.930.71%69.429KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej18
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne 103.789B5.590.68%13.828KFinanse10
Morski transport towarowy i logistyka 19.479B1.541.64%31.988KPrzemysł3
Usługi związane z eksploatacją portów morskich 4.271B3.42-0.29%35.557KPrzemysł3
Sprzęt medyczny - zaopatrzenie i dystrybucja 128.195B2.271.40%3.505KOpieka Zdrowotna15
Sprzęt i usługi wsparcia dla przemysłu wydobywczego 1.246B0.41-2.92%11.964KMateriały Podstawowe6
Ubezpieczenia kompleksowe i brokerzy 347.147B4.410.92%252.893KFinanse11
Kompleksowe usługi komunalne 290.791B3.39-0.13%729.079KNarzędzia22
Dostawcy gazu ziemnego 3.186B2.593.29%9Narzędzia3
Napoje bezalkoholowe 291.326B3.520.41%9.827KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Opakowania i pojemniki niepapierowe 1.068B3.190.00%0Materiały Podstawowe2
Wyposażenie biur 4.480B2.53-0.76%46.218KTechnologia13
Wydobycie gazu i ropy naftowej 332.734M-1.90%419Surowce energetyczne4
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 123.367B2.581.40%230Surowce energetyczne2
Rafinacja ropy naftowej i gazu oraz marketing 835.504B2.712.16%108.749KSurowce energetyczne7
Usługi i sprzęt związany z ropą naftową 39.767B1.393.22%1.915KSurowce energetyczne6
Sprzedawcy innych artykułów specjalistycznych 17.816B2.610.98%24.304KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Opakowania papierowe 18.918B3.581.09%0Materiały Podstawowe1
Transport osobowy (lądowy i morski) 12.622B4.04-0.42%64.970KPrzemysł4
Fundusze Emerytalne 10.489B1.75%0Finanse1
Artykuły higieny osobistej 639.448B2.291.09%35.219KDobra konsumpcyjne niecykliczne10
Produkty farmaceutyczne 2600.215B2.741.03%120.705KOpieka Zdrowotna49
Telefony i urządzenia przenośne 874.039B1.75-0.92%28.205KTechnologia6
Metale szlachetne i minerały 9.719B1.47-0.19%8.307KMateriały Podstawowe5
Profesjonalne usługi informatyczne 77.583M0.23-1.44%1.517KPrzemysł2
Ubezpieczenia nieruchomości i od nieszczęśliwych wypadków 403.866B0.64%2.841KFinanse1
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska 203.552B2.360.52%247.125KFinanse89
Usługi związane z nieruchomościami 10.373B3.710.92%95.970KFinanse13
Artykuły rekreacyjne 312.296M-0.27%374Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Reasekuracja 146.146B4.911.50%123.834KFinanse7
Sprzęt oraz usługi związane z energią odnawialną 39.210B4.970.12%4.296KSurowce energetyczne27
Paliwa odnawialne 2.444B4.223.47%110.311KSurowce energetyczne6
Bary i restauracje 195.202B2.480.65%3.476KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Sprzęt półprzewodnikowy 199.931B0.96-0.05%5.400KTechnologia20
Półprzewodniki 583.309B1.21-1.72%402.573KTechnologia34
Oprogramowanie 1485.847B1.52-1.18%199.651KTechnologia70
Chemia soecjalistyczna 217.032B1.610.20%49.919KMateriały Podstawowe17
Wybobycie specjalistyczne i metale 12.377B1.58-0.66%81.858KMateriały Podstawowe6
Stal 128.812B0.77-1.70%269.747KMateriały Podstawowe19
Tekstylia i artykuły skórzane 242.492M1.04-0.26%0Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Wyroby tytoniowe 225.198B2.030.89%4.314KDobra konsumpcyjne niecykliczne3
Gry, zabawki i artykuły dla dzieci 154.933M19.210.86%209Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Usługi komunalne - woda 10.569B4.48-1.29%5.185KNarzędzia4
Usługi telekomunikacji bezprzewodowej 345.533B3.90-0.20%107.585KUsługi telekomunikacyjne6
Załaduj więcej
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Strona główna Skaner akcji Wyszukiwarka sygnałów Forex Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Pomysły Opublikowane Obserwujący Obserwowani Wiadomość prywatna Czat Wyloguj