Zaawansowane technologie oraz sprzęt medyczny 109.532B0.95-0.57%215.951KOpieka Zdrowotna25
Reklama & Marketing 10.334B2.142.73%29.415KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej13
Kosmonautyka i Obrona 494.621B1.940.07%11.925KPrzemysł12
Chemia rolnicza 23.510B1.570.20%104.490KMateriały Podstawowe7
Air Freight & Courier Services 306.618B2.69-0.21%407.984KPrzemysł10
Linie lotnicze 81.919B2.30-1.54%407.765KPrzemysł8
Usługi związane z eksploatacją portów lotniczych 22.189B1.913.38%91.963KPrzemysł4
Aluminium 1.890B2.240.75%0Materiały Podstawowe1
Odzież i akcesoria 284.556B2.360.13%6.709KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej21
Sprzedaż odzieży i akcesoriów 167.665B1.66-0.65%23.283KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej16
Sprzęt użytkowy, narzędzia oraz wyposażenie mieszkania 18.799B2.171.13%2.095KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej11
Producenci pojazdów osobowych oraz transportowych 1520.226B3.20-0.39%172.248KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej35
Części do samochodów, ciężarówek oraz motocykli 230.096B2.010.13%161.991KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej42
Banki 1800.439B2.460.77%192.017KFinanse52
Biotechnologia i Badania naukowe w dziedzinie medycyny 132.028B1.95-0.94%38.684KOpieka Zdrowotna51
Browarnictwo 196.987B2.60-0.77%2.316KDobra konsumpcyjne niecykliczne2
Radiofonia i Telewizja 196.345B2.90-0.28%38.764KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej13
Usługi wsparcia dla biznesu 44.584B0.37-0.38%149.561KPrzemysł20
Kasyna i Hazard 2.915B4.54-0.50%7.481KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej12
Węgiel 152.076M0.00%0Surowce energetyczne2
Usługi drukarskie 1.818B2.265.05%11.833KPrzemysł3
Fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT) 277.810M-0.49%0Finanse1
Artykuły chemiczne 320.763B2.32-0.61%74.266KMateriały Podstawowe31
Komunikacja i usługi sieciowe 277.667B3.16-0.28%4.393KTechnologia23
Sprzedaż komputerów i elektroniki użytkowej 3.061B2.770.00%568.090KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Sprzęt komputerowy 18.053B2.98-0.11%15.155KTechnologia23
Budownictwo i inżynieria 100.029B2.90-0.01%5.568KPrzemysł25
Materiały budowlane 110.625B2.660.21%71.873KMateriały Podstawowe9
Artykuły i akcesoria budowlane 59.286B2.39-0.13%35.984KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej24
Pożyczki konsumenckie 72.128B1.413.47%899Finanse12
Wydawnictwa 23.112B2.80-2.20%29.824KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej12
Usługi finansowe dla przedsiębiorstw 8.930B0.741.44%16.977KFinanse13
Domy towarowe 598.125B1.87%5.597KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Destylarnie i winnice 70.106B0.020.32%42Dobra konsumpcyjne niecykliczne7
Zróżnicowane Substancje Chemiczne 542.566B3.480.19%290.104KMateriały Podstawowe17
Zróżnicowane Usługi Inwestycyjne 819.212M2.010.15%726Finanse5
Sprzedaż leków 1.825B1.082.06%5.378KDobra konsumpcyjne niecykliczne6
Urządzenia elektryczne 225.390B4.49-0.39%62.900KNarzędzia20
Wyposażenie i komponenty elektryczne 62.711B2.601.34%7.550KPrzemysł28
Electronic Equipments & Parts 3.862B0.541.06%730Technologia11
Pośrednictwo pracy 10.908B3.66-0.19%383Przemysł3
Przemysł rozrywkowy 29.709B2.192.18%12.409KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej35
Sprzęt i usługi środowiskowe 9.491B4.59-0.20%6.291KPrzemysł5
Operatorzy rynków finansowych i towarowych 108.738B2.170.57%75.101KFinanse8
Rybołówstwo i rolnictwo 11.829B2.140.10%1.236KDobra konsumpcyjne niecykliczne13
Przetwórstwo żywności 580.835B3.21-0.17%16.796KDobra konsumpcyjne niecykliczne16
Sprzedaż i dystrybucja produktów żywnościowych 279.863B2.27-0.41%21.641KDobra konsumpcyjne niecykliczne7
Obuwie 194.373B1.39-1.90%133.809KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Produkty leśne i drewniane 287.606M0.431.80%906Materiały Podstawowe3
Złoto 26.578B0.65-0.31%107.705KMateriały Podstawowe5
Lądowy transport towarowy i logistyka 4.288B1.95-0.09%6.493KPrzemysł6
Placówki i usługi opieki medycznej 321.547B1.18-0.10%141.153KOpieka Zdrowotna26
Ciężki sprzęt elektryczny 43.988B3.234.24%10.770KPrzemysł10
Pojazdy i maszyny ciężkie 190.899B2.08-0.81%12.510KPrzemysł12
Spółki holdingowe 91.725M0.652.37%126Finanse4
Wyposażenie wnętrz 1.274B2.92-0.04%2.221KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz 2.168B52.800.37%7.784MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Artykuły i usługi wyposażenia domu 173.351B2.25-0.62%316Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej7
Budownictwo mieszkalne 549.980K2.50%50Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Hotele, motele oraz linie rejsowe 531.483M1.03-1.75%1.070KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Elektronika użytkowa/sprzęt elektroniczny użytku domowego 52.076M2.121.54%984Technologia4
Usługi oraz doradztwo w zakresie IT 145.467B3.38-0.98%28.338KTechnologia73
Niezależni producenci energii 2.778B3.700.19%90.132KNarzędzia6
Konglomeraty Przemysłowe 652.958B3.331.02%381.280KPrzemysł11
Maszyny i sprzęt przemysłowy 113.809B1.730.21%62.495KPrzemysł99
Zintegrowane Górnictwo 262.462B0.10-1.07%60.900KMateriały Podstawowe6
Zintegrowane Oleje i Gazy 756.283B5.311.37%89.196KSurowce energetyczne6
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne 862.084B4.31-0.35%682.427KUsługi telekomunikacyjne34
Usługi internetowe 2664.339B0.100.48%7.100KTechnologia37
Usługi brokerskie oraz bankowość inwestycyjna 156.837B1.580.89%204Finanse17
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 144.469B3.150.24%6.550KFinanse92
Wypoczynek i rekreacja 54.764B3.030.46%66.449KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej19
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne 125.293B4.940.57%18.042KFinanse11
Morski transport towarowy i logistyka 18.676B1.61-0.28%21.388KPrzemysł3
Usługi związane z eksploatacją portów morskich 4.220B3.34-1.35%24.086KPrzemysł3
Sprzęt medyczny - zaopatrzenie i dystrybucja 111.095B2.32-1.13%1.299KOpieka Zdrowotna15
Sprzęt i usługi wsparcia dla przemysłu wydobywczego 1.631B0.32-0.47%27.178KMateriały Podstawowe6
Ubezpieczenia kompleksowe i brokerzy 377.005B4.090.10%223.155KFinanse11
Kompleksowe usługi komunalne 340.485B2.97-0.13%814.383KNarzędzia24
Dostawcy gazu ziemnego 3.148B2.54-0.52%5Narzędzia3
Napoje bezalkoholowe 276.402B3.28-1.00%1.254KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Opakowania i pojemniki niepapierowe 1.080B3.16-0.46%0Materiały Podstawowe2
Wyposażenie biur 4.480B2.53-0.12%50.595KTechnologia13
Wydobycie gazu i ropy naftowej 219.216M0.83%297Surowce energetyczne3
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 109.826B2.72-0.45%628Surowce energetyczne2
Rafinacja ropy naftowej i gazu oraz marketing 762.569B2.681.57%62.326KSurowce energetyczne7
Usługi i sprzęt związany z ropą naftową 42.676B1.210.84%793Surowce energetyczne7
Sprzedawcy innych artykułów specjalistycznych 16.699B2.791.34%41.664KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Opakowania papierowe 18.097B3.51-0.66%0Materiały Podstawowe1
Artykuły papiernicze 15.937B3.850.00%75Materiały Podstawowe1
Transport osobowy (lądowy i morski) 11.070B4.632.51%12.207KPrzemysł4
Artykuły higieny osobistej 765.778B2.42-0.38%23.046KDobra konsumpcyjne niecykliczne13
Produkty farmaceutyczne 2447.579B2.74-0.76%84.150KOpieka Zdrowotna48
Telefony i urządzenia przenośne 812.285B1.63-1.85%32.019KTechnologia6
Metale szlachetne i minerały 9.106B1.54-0.02%5.817KMateriały Podstawowe5
Profesjonalne usługi informatyczne 53.238M0.76-1.10%2.186KPrzemysł2
Ubezpieczenia nieruchomości i od nieszczęśliwych wypadków 397.767B0.06%3.137KFinanse1
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska 193.279B2.43-0.32%245.451KFinanse92
Usługi związane z nieruchomościami 10.554B3.63-0.62%23.512KFinanse13
Artykuły rekreacyjne 296.141M-5.48%3.282KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Reasekuracja 161.274B4.510.12%122.929KFinanse7
Sprzęt oraz usługi związane z energią odnawialną 31.182B5.48-0.73%7.388KSurowce energetyczne25
Paliwa odnawialne 2.177B4.741.43%18.277KSurowce energetyczne6
Bary i restauracje 194.051B2.22-1.70%671Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Sprzęt półprzewodnikowy 197.437B0.96-1.19%11.975KTechnologia20
Półprzewodniki 528.627B1.24-3.24%246.188KTechnologia33
Oprogramowanie 1344.812B1.62-0.29%175.346KTechnologia71
Chemia soecjalistyczna 214.093B1.67-0.21%25.332KMateriały Podstawowe17
Wybobycie specjalistyczne i metale 14.320B1.37-0.00%80.308KMateriały Podstawowe6
Stal 137.459B0.680.42%264.321KMateriały Podstawowe19
Tekstylia i artykuły skórzane 237.894M1.271.55%2.161KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Wyroby tytoniowe 222.349B1.93-5.92%24.982KDobra konsumpcyjne niecykliczne3
Gry, zabawki i artykuły dla dzieci 155.653M19.211.69%415Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Usługi komunalne - woda 10.944B4.322.08%11.388KNarzędzia4
Usługi telekomunikacji bezprzewodowej 269.872B3.99-0.28%105.728KUsługi telekomunikacyjne5
Załaduj więcej
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Strona główna Skaner akcji Wyszukiwarka sygnałów Forex Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Pomysły Opublikowane Obserwujący Obserwowani Wiadomość prywatna Czat Wyloguj