Zaawansowane technologie oraz sprzęt medyczny 119.490B0.85-0.30%80.133KOpieka Zdrowotna25
Reklama & Marketing 8.795B2.54-0.34%13.012KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej13
Kosmonautyka i Obrona 547.668B1.850.29%5.114KPrzemysł12
Chemia rolnicza 23.345B1.87-3.57%173.983KMateriały Podstawowe8
Air Freight & Courier Services 228.153B3.080.74%336.598KPrzemysł9
Linie lotnicze 70.300B2.70-0.37%435.423KPrzemysł7
Usługi związane z eksploatacją portów lotniczych 21.887B1.94-0.53%19.221KPrzemysł4
Aluminium 1.710B2.47-1.25%2Materiały Podstawowe1
Odzież i akcesoria 281.612B2.56-0.62%5.289KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej20
Sprzedaż odzieży i akcesoriów 178.207B1.78-0.12%14.677KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej16
Sprzęt użytkowy, narzędzia oraz wyposażenie mieszkania 23.235B1.762.71%2.352KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej10
Producenci pojazdów osobowych oraz transportowych 1032.650B4.00-0.74%218.884KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej31
Części do samochodów, ciężarówek oraz motocykli 196.307B2.39-0.67%78.298KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej43
Banki 1777.748B2.73-0.70%191.734KFinanse51
Biotechnologia i Badania naukowe w dziedzinie medycyny 130.659B1.98-1.90%39.142KOpieka Zdrowotna47
Browarnictwo 195.494B2.61-0.25%2.553KDobra konsumpcyjne niecykliczne2
Radiofonia i Telewizja 205.326B2.83-0.86%14.583KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej12
Usługi wsparcia dla biznesu 69.340B0.241.50%214.079KPrzemysł20
Kasyna i Hazard 2.792B4.74-0.34%3.075KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej15
Węgiel 158.606M0.00%2Surowce energetyczne2
Usługi drukarskie 1.657B2.400.22%1.619KPrzemysł3
Fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT) 165.826M1.49%750Finanse1
Artykuły chemiczne 296.009B2.37-0.72%55.079KMateriały Podstawowe30
Komunikacja i usługi sieciowe 319.061B2.91-0.14%5.300KTechnologia23
Sprzedaż komputerów i elektroniki użytkowej 2.307B4.050.50%811.857KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Sprzęt komputerowy 48.854B2.67-0.40%7.584KTechnologia24
Budownictwo i inżynieria 92.363B3.07-0.30%7.809KPrzemysł24
Materiały budowlane 95.781B3.12-2.70%80.200KMateriały Podstawowe9
Artykuły i akcesoria budowlane 47.698B2.94-0.47%29.126KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej25
Pożyczki konsumenckie 83.345B1.320.11%327Finanse12
Wydawnictwa 20.205B3.200.14%25.829KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej12
Usługi finansowe dla przedsiębiorstw 9.562B0.722.03%24.743KFinanse13
Domy towarowe 806.800B-1.81%6.238KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej8
Destylarnie i winnice 77.460B0.010.16%2.007KDobra konsumpcyjne niecykliczne7
Zróżnicowane Substancje Chemiczne 499.893B3.78-0.07%265.956KMateriały Podstawowe17
Zróżnicowane Usługi Inwestycyjne 816.952M2.051.52%769Finanse5
Sprzedaż leków 2.200B0.90-0.87%1.026KDobra konsumpcyjne niecykliczne6
Urządzenia elektryczne 226.292B4.28-0.38%45.207KNarzędzia17
Wyposażenie i komponenty elektryczne 53.085B2.900.38%13.294KPrzemysł29
Electronic Equipments & Parts 2.694B0.90-0.40%2.140KTechnologia13
Pośrednictwo pracy 1.004B4.100.52%1.321KPrzemysł2
Przemysł rozrywkowy 29.192B2.12-0.14%1.510KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej35
Sprzęt i usługi środowiskowe 9.982B4.33-0.18%2.269KPrzemysł5
Operatorzy rynków finansowych i towarowych 105.879B2.16-0.15%70.420KFinanse9
Rybołówstwo i rolnictwo 12.771B1.980.08%1.240KDobra konsumpcyjne niecykliczne13
Przetwórstwo żywności 639.125B3.020.10%8.595KDobra konsumpcyjne niecykliczne17
Sprzedaż i dystrybucja produktów żywnościowych 325.697B2.07-0.13%13.463KDobra konsumpcyjne niecykliczne7
Obuwie 215.807B1.26-0.67%99.757KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej9
Produkty leśne i drewniane 183.134M0.67-0.43%1.540KMateriały Podstawowe3
Złoto 36.009B1.230.70%28.681KMateriały Podstawowe6
Lądowy transport towarowy i logistyka 4.857B1.72-0.07%1.375KPrzemysł6
Placówki i usługi opieki medycznej 316.910B1.19-0.22%133.869KOpieka Zdrowotna26
Ciężki sprzęt elektryczny 44.776B3.29-0.84%40.244KPrzemysł9
Pojazdy i maszyny ciężkie 177.135B2.490.57%9.125KPrzemysł12
Spółki holdingowe 63.418M2.55-3.04%768Finanse3
Wyposażenie wnętrz 1.093B3.40-0.21%6.210KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Sprzedaż artykułów wyposażenia wnętrz 1.807B22.54%28.725MAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej6
Artykuły i usługi wyposażenia domu 202.905B2.090.31%309Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej7
Budownictwo mieszkalne 549.987K0.00%0Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej2
Hotele, motele oraz linie rejsowe 402.158M1.281.43%208Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Elektronika użytkowa/sprzęt elektroniczny użytku domowego 55.854M1.970.04%0Technologia4
Usługi oraz doradztwo w zakresie IT 150.952B3.620.20%6.330KTechnologia72
Niezależni producenci energii 2.612B4.42-0.18%10.486KNarzędzia6
Konglomeraty Przemysłowe 647.226B3.34-0.04%233.116KPrzemysł11
Maszyny i sprzęt przemysłowy 106.985B1.84-0.28%26.257KPrzemysł98
Zintegrowane Górnictwo 236.057B0.11-0.31%27.419KMateriały Podstawowe6
Zintegrowane Oleje i Gazy 743.045B5.46-0.44%49.704KSurowce energetyczne6
Zintegrowane usługi telekomunikacyjne 860.574B4.410.11%589.593KUsługi telekomunikacyjne35
Usługi internetowe 3125.079B0.09-2.24%11.078KTechnologia38
Usługi brokerskie oraz bankowość inwestycyjna 153.307B1.940.74%96Finanse17
Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 74.565B4.04-0.78%13.965KFinanse85
Wypoczynek i rekreacja 48.199B3.44-0.74%107.763KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej18
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne 103.312B5.58-1.40%18.495KFinanse10
Morski transport towarowy i logistyka 18.634B1.610.60%4.800KPrzemysł3
Usługi związane z eksploatacją portów morskich 4.043B3.75-3.30%26.544KPrzemysł3
Sprzęt medyczny - zaopatrzenie i dystrybucja 137.080B2.17-0.25%811Opieka Zdrowotna15
Sprzęt i usługi wsparcia dla przemysłu wydobywczego 1.050B0.49-2.73%25.443KMateriały Podstawowe6
Ubezpieczenia kompleksowe i brokerzy 346.068B4.33-0.29%186.755KFinanse10
Kompleksowe usługi komunalne 305.496B3.220.10%549.562KNarzędzia22
Dostawcy gazu ziemnego 3.191B2.520.54%0Narzędzia3
Napoje bezalkoholowe 314.247B3.320.33%2.474KDobra konsumpcyjne niecykliczne4
Opakowania i pojemniki niepapierowe 1.090B3.130.00%0Materiały Podstawowe2
Wyposażenie biur 3.745B2.920.04%9.440KTechnologia13
Wydobycie gazu i ropy naftowej 296.997M-2.03%690Surowce energetyczne4
Poszukiwanie i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu 123.013B2.64-0.44%0Surowce energetyczne2
Rafinacja ropy naftowej i gazu oraz marketing 574.309B2.44-0.20%70.101KSurowce energetyczne5
Usługi i sprzęt związany z ropą naftową 35.069B1.61-0.56%1.233KSurowce energetyczne6
Sprzedawcy innych artykułów specjalistycznych 14.793B3.15-1.07%21.616KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Opakowania papierowe 18.499B3.68-0.53%0Materiały Podstawowe1
Transport osobowy (lądowy i morski) 15.761B3.584.43%30.122KPrzemysł4
Fundusze Emerytalne 10.829B2.360.78%0Finanse1
Artykuły higieny osobistej 783.671B2.36-0.12%8.705KDobra konsumpcyjne niecykliczne11
Produkty farmaceutyczne 2670.270B2.660.81%151.930KOpieka Zdrowotna52
Telefony i urządzenia przenośne 954.580B1.521.08%32.805KTechnologia5
Metale szlachetne i minerały 8.053B1.850.00%12.821KMateriały Podstawowe5
Profesjonalne usługi informatyczne 75.710M0.24-1.52%527Przemysł2
Ubezpieczenia nieruchomości i od nieszczęśliwych wypadków 905.251B3.36%1.895KFinanse2
Zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperska 233.741B2.37-0.03%145.614KFinanse92
Usługi związane z nieruchomościami 9.962B3.870.35%23.737KFinanse12
Artykuły rekreacyjne 294.477M-0.56%258Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej3
Reasekuracja 147.671B4.770.13%64.293KFinanse7
Sprzęt oraz usługi związane z energią odnawialną 37.940B5.10-0.66%1.375KSurowce energetyczne27
Paliwa odnawialne 2.280B4.53-0.45%11.593KSurowce energetyczne6
Bary i restauracje 196.595B2.47-0.33%1.133KAkcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej4
Sprzęt półprzewodnikowy 195.124B1.00-5.03%5.611KTechnologia20
Półprzewodniki 547.603B1.29-2.48%189.974KTechnologia34
Oprogramowanie 1549.362B1.46-0.67%150.224KTechnologia67
Chemia soecjalistyczna 229.334B1.611.77%15.127KMateriały Podstawowe17
Wybobycie specjalistyczne i metale 12.438B1.57-1.35%44.606KMateriały Podstawowe6
Stal 116.911B0.84-1.60%425.822KMateriały Podstawowe19
Tekstylia i artykuły skórzane 223.493M1.100.25%844Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej5
Wyroby tytoniowe 240.163B1.930.46%5.558KDobra konsumpcyjne niecykliczne3
Gry, zabawki i artykuły dla dzieci 144.076M20.760.89%140Akcje spółek z sektorów konsumenckich o charakterystyce cyklicznej1
Usługi komunalne - woda 10.017B4.61-1.09%1.346KNarzędzia4
Usługi telekomunikacji bezprzewodowej 339.850B4.000.57%74.325KUsługi telekomunikacyjne6
Załaduj więcej
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Opublikowane Pomysły Obserwujący Lista obserwowanych Wiadomość prywatna Czat Wyloguj