Gałęzie przemysłu na giełdzie papierów wartościowych — Wietnam

Poniższa tabela zestawia akcje giełdowe pogrupowane według gałęzi przemysłu. Analizuj wybrane akcje na podstawie szeregu wskaźników kondycji oraz danych rynkowych, takich jak kapitalizacja rynkowa, wolumen i liczba akcji giełdowych oraz wielu innych.

Branża
Kapitalizacja rynkowa
Stopa dywidendy FWD %
Zmiana % 1 Dzień
Wolumen 1 Dzień
Sektor
Akcje
Usługi reklamowe/marketingowe548.262B VND6.80%200Usługi komercyjne1
Towary rolne/Młynarstwo110.664T VND1.45%2.03%1.931MPrzemysł przetwórczy23
Fracht lotniczy7.914T VND0.90%0.87%654.728KTransport9
Linie lotnicze92.111T VND0.63%−2.17%759.058KTransport6
Alternatywne metody wytwarzania energii32.742T VND6.86%3.67%192.625KUsługi komunalne3
Aluminium103.467B VND4.00%12.4KMinerały nieenergetyczne1
Odzież/Obuwie10.466T VND4.02%−0.06%744.312KDobra konsumpcyjne nietrwałe16
Samochodowe usługi posprzedażowe4.606T VND5.81%0.41%85.946KTrwałe dobra konsumpcyjne3
Napoje alkoholowe101.24T VND3.28%−0.51%317.785KDobra konsumpcyjne nietrwałe8
Napoje bezalkoholowe135.642B VND−3.75%1KDobra konsumpcyjne nietrwałe3
Produkty budowlane12.086T VND7.30%0.16%46.348KPrzemysł produkcyjny11
Telewizja kablowa/satelitarnaUsługi konsumenckie1
Chemikalia rolnicze21.282T VND15.05%3.08%4.713MPrzemysł przetwórczy16
Chemikalia różnorodne394.74B VND1.45%−1.24%55.661KPrzemysł przetwórczy2
Chemikalia specjalistyczne55.806T VND5.81%4.70%7.506MPrzemysł przetwórczy10
Węgiel2.688T VND5.22%0.74%37.987KMinerały energetyczne7
Komercyjne drukowanie/formularze772.194B VND4.65%1.63%21.9KUsługi komercyjne1
Materiały budowlane19.362T VND2.58%1.11%316.421KMinerały nieenergetyczne47
Pojemniki Opakowania12.647T VND1.54%−0.10%797.424KPrzemysł przetwórczy22
Odwierty na zlecenie800B VND1.13%3.13%1.164MUsługi przemysłowe1
Domy towarowe163.403B VND11.11%1.11%100Handel detaliczny1
Urządzenia elektryczne103.427T VND5.25%0.16%1.8MUsługi komunalne32
Produkty elektryczne60.968T VND1.53%0.40%579.656KPrzemysł produkcyjny17
Sprzęt/instrumenty elektroniczne16.598T VND0.10%2.52%19.917MTechnologia elektroniczna2
Sprzęt do produkcji elektroniki38.28B VND−7.50%100Technologia elektroniczna1
Dystrybutorzy elektroniki24.572T VND1.09%4.55%1.244MUsługi dystrybucyjne7
Elektronika/AGD26.45T VND1.68%1.20%591.661KTrwałe dobra konsumpcyjne5
Inżynieria i budownictwo88.358T VND0.68%1.91%2.15MUsługi przemysłowe128
Usługi środowiskowe407.54B VND10.06%−7.10%600Usługi przemysłowe3
Finanse/ Wynajem /Leasing7.859T VND3.13%683.44KFinanse2
Konglomeraty finansowe546.081B VND6.72%−0.45%47.551KFinanse2
Dystrybutorzy żywności759.875B VND−1.55%1.852MUsługi dystrybucyjne2
Handel detaliczny artykułami spożywczymi1.752T VND−1.37%747.7KHandel detaliczny1
Żywność: produkty zróżnicowane54.813T VND−0.66%38.381KDobra konsumpcyjne nietrwałe4
Żywność: mięso/ryby/nabiał194.308T VND4.66%0.56%1.178MDobra konsumpcyjne nietrwałe21
Żywność: Specjalistyczna/Słodycze128.876T VND0.33%−0.73%1.268MDobra konsumpcyjne nietrwałe15
Produkty leśne17.122T VND6.88%0.35%163.935KMinerały nieenergetyczne10
Dystrybutorzy gazu202.958T VND3.64%−0.54%589.66KUsługi komunalne4
Wyposażenie wnętrz7.5T VND3.50%1.43%737.336KTrwałe dobra konsumpcyjne11
Sieci sklepów z materiałami budowlanymi i wykończeniowymi156.974B VND0.00%315.056KHandel detaliczny1
Budownictwo mieszkalne151.495T VND0.61%1.04%4.984MTrwałe dobra konsumpcyjne15
Zarządzanie szpitalami/domami opieki2.186T VND−2.63%85.5KUsługi zdrowotne1
Hotele/ Kurorty/Linie wycieczkowe3.282T VND0.15%−0.41%84.283KUsługi konsumenckie6
Opieka domowa i osobista2.932T VND6.54%0.08%10.79KDobra konsumpcyjne nietrwałe2
Konglomeraty przemysłowe14.24T VND0.21%19.183MPrzemysł produkcyjny1
Maszyny przemysłowe1.755T VND2.49%−1.98%8.351KPrzemysł produkcyjny9
Przemysł specjalistyczny7.612T VND9.10%1.42%138.771KPrzemysł przetwórczy8
Usługi informatyczne124.822T VND1.89%0.34%2.546MUsługi technologiczne5
Brokerzy ubezpieczeniowi2.006T VND−0.75%3.942KFinanse1
Zintegrowane przedsiębiorstwa naftowe15.727T VND0.67%3.18%3.132MMinerały energetyczne3
Oprogramowanie i usługi internetowe20.178T VND0.59%15KUsługi technologiczne1
Banki/Brokerzy inwestycyjni179.665T VND1.68%3.92%19.66MFinanse28
Fundusze InwestycyjneRóżne11
Ubezpieczenia na życie i zdrowotne31.066T VND2.28%0.48%428.3KFinanse1
Główne banki1424.06T VND0.91%0.49%3.931MFinanse15
Główne przedsiębiorstwa telekomunikacyjneKomunikacja1
Żegluga morska21.792T VND4.17%1.98%1.837MTransport23
Konglomeraty medialneUsługi konsumenckie1
Dystrybutorzy sprzętu medycznego546.841B VND1.00%331.207KUsługi dystrybucyjne2
Specjalistyczne instytucje medyczne584.877B VND2.24%4.75MTechnologie medyczne2
Produkcja metali1.346T VND3.79%−1.60%1.315MPrzemysł produkcyjny4
Różne usługi komercyjne8.522T VND1.09%1.07%668.01KUsługi komercyjne11
Pozostałe rodzaje produkcji14.356T VND3.34%0.98%224.165KPrzemysł produkcyjny7
Pojazdy silnikowe2.744T VND0.86%1.194MTrwałe dobra konsumpcyjne3
Filmy/rozrywka1.287T VND4.25%0.73%17.027KUsługi konsumenckie3
Ubezpieczenia wielostronne19.286T VND5.55%0.32%43.251KFinanse4
Sprzęt/zaopatrzenie biurowe142.899B VND5.55%0.00%74.497KPrzemysł produkcyjny2
Rurociągi naftowo-gazowe1.339T VND7.04%0.00%206.1KUsługi przemysłowe1
Produkcja ropy i gazu111.333B VND1.69%500Minerały energetyczne1
Rafinacja ropy naftowej/Marketing63.87T VND0.49%8.571MMinerały energetyczne2
Sprzęt i usługi w zakresie pól naftowych17.537T VND1.91%3.25%8.672MUsługi przemysłowe3
Inne usługi konsumenckie2.507T VND0.26%−2.70%14.95KUsługi konsumenckie5
Pozostałe specjalizacje konsumenckie29.551T VND2.92%0.11%530.779KTrwałe dobra konsumpcyjne2
Inne metale/minerały10.168T VND3.01%−3.71%22.597KMinerały nieenergetyczne10
Inne środki transportu233.54T VND0.68%−0.19%235.09KTransport41
Oprogramowanie pakietowe1.34T VND0.00%92.2KUsługi technologiczne1
Usługi kadrowe211.898B VND8.02%49.89KUsługi komercyjne2
Leki generyczne334.282B VND4.62%0.23%66KTechnologie medyczne1
Główne artykuły farmaceutyczne36.646T VND2.70%0.30%71.634KTechnologie medyczne25
Pozostałe artykuły farmaceutyczne4.926T VND3.92%0.00%5.448KTechnologie medyczne3
Ubezpieczenie mienia i wypadkowe2.85T VND1.92%0.77%39.3KFinanse1
Wydawanie książek/magazynów3.785T VND1.79%0.75%70.688KUsługi konsumenckie15
Masa celulozowa i papier5.14T VND5.87%1.82%237.026KPrzemysł przetwórczy5
Koleje5.335T VND2.16%7.658MTransport1
Branża deweloperska636.507T VND0.27%2.00%5.429MFinanse91
Fundusze inwestycyjne w nieruchomości98.936B VND2.44%182.244KFinanse2
Artykuły rekreacyjne290.445B VND12.40%0.00%6.8KTrwałe dobra konsumpcyjne1
Banki regionalne291.414T VND0.78%0.14%4.451MFinanse7
Restauracje41.3B VND9.26%900Usługi konsumenckie1
Ubezpieczenia specjalistyczne8.416T VND3.70%−1.83%11.951KFinanse3
Sklepy specjalistyczne75.224T VND1.07%0.54%4.606MHandel detaliczny6
Telekomunikacja specjalistyczna19.2B VND14.29%1KKomunikacja3
Stal165.865T VND0.00%1.82%19.482MMinerały nieenergetyczne17
Sprzęt telekomunikacyjny305.821B VND3.91%1.27%213Technologia elektroniczna2
Tekstylia16.355T VND0.47%1.29%597.93KPrzemysł przetwórczy14
Wyroby tytoniowe94.097B VND3.81%−1.18%100Dobra konsumpcyjne nietrwałe1
Transport ciężarowy233.888B VND8.00%−4.00%60.1KTransport2
Maszyny rolnicze i budowlane268.437B VND3.65%2.70%558Przemysł produkcyjny2
Usługi komunalne - woda19.405T VND1.64%−0.56%101.513KUsługi komunalne16
Dystrybutorzy hurtowi86.846T VND2.60%1.61%817.194KUsługi dystrybucyjne50