Rynek obligacji

O nas

Obligacja to umowa zawierana pomiędzy pożyczającym pieniądze (emitentem) i udzielającym kredytu (obligatariusz). Nabycie obligacji w istocie oznacza udzielenie pożyczki emitentowi obligacji. W przypadku obligacji rządowych (skarbowych) emitent, czyli rząd danego kraju, pożyczka pieniądze na pokrycie kosztów własnego funkcjonowania. Obligacja zawiera informację o wysokości i terminach wypłat należnych odsetek (kuponów) oraz o terminie wykupu obligacji po jej wartości nominalnej. Termin ten nazywa się datą zapadalności obligacji. Obligacje należą do odrębnej klasy papierów wartościowych i charakteryzują się niższym poziomem ryzyka niż akcje.

Stopa zwrotu z obligacji jest znana w momencie zawarcia kontraktu, co czyni te je instrumentami o niskim ryzyku, przy czym ryzyko charakteryzujące obligacje jest ściśle związane z ratingiem kredytowym (ryzykiem kredytowym) emitenta. Jeśli wysokość wypłacanego kuponu jest wyższa niż wartość stóp procentowych, takie obligacje stają się atrakcyjne i w związku z tym wzrasta popyt na nie, co w efekcie zwiększa ich cenę. Jeśli natomiast wysokość kuponu jest niższa niż stopy procentowe, ich cena maleje - oznacza to, że obligacje są odwrotnie skorelowane z wysokością stóp procentowych.
Ameryki
Europa
Azja
US 10L
Amerykańskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
US 5L
Amerykańskie Obligacje Rządowe 5l
 
   
US 2L
Amerykańskie Obligacje Rządowe 2l
 
   
Amerykańskie obligacje skarbowe 1-3R
Ishares 1-3 Year Treasury Bond ETF
 
   
Amerykańskie obligacje korporacyjne 0-5R
Shares 0-5 YEAR High Yield Corporate Bond ETF
 
   
Indeks US Aggregate Bond
Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) UN
 
   
Niemieckie 10Y
Niemieckie Obligacje 10-letnie
 
   
Hiszpańskie 10Y
HIszpańskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Francuskie 10Y
Francuskie Obligacje 10-letnie
 
   
Włoskie 10Y
Włoskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
UK 10l
Brytyjskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Euro Bund
Euro Bund
 
   
Chińskie 10Y
Chińskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Indyjskie 10L
Indyjskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Japan 10Y Yield
Japońskie Obligacje Rządowe 10l
 
   
Południowokoreańskie 10Y
Koreańskie Obligacje Rządowe 10L
 
   
Indonezyjskie 10Y
INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
 
   
Malezyjskie 10L
Malezyjskie obligacje rządowe 10-letnie
 
   

Wiadomości

Strona główna Skaner akcji Skaner Forex Skaner Krypto Kalendarz ekonomiczny O nas Funkcje wykresów Cennik Poleć przyjaciela Dobre Praktyki Centrum Pomocy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Wykresy Lekka Biblioteka Wykresów Blog i wiadomości Twitter