Poland 1Y yieldPoland 1Y yieldPoland 1Y yield

Poland 1Y yield

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
3,25%
Termin zapadalności
Lip 25, 2025
Czas do wygaśnięcia
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.

Często zadawane pytania

PL01Y ma cenę 98,532 PLN. Zobacz więcej dynamiki cen na wykresu.
Obecna stopa zwrotu wynosi 4,749% — w ciągu ostatniego tygodnia spadła o 4,72%.
Obecna rentowność PL01Y wynosi 4,749%, podczas gdy w momencie emisji wynosiła ona 11,250%, co oznacza zmianę o −57,79%. W ciągu tygodnia zysk z PL01Y spadł o 4,72%, wyniki miesiąca wykazały spadek o 1,92%, a rentowność PL01Y spadła w ciągu roku o 16,79%.
Data zapadalności to moment, w którym dług staje się wymagalny, a cały kapitał i/lub odsetki muszą zostać spłacone wierzycielom. Na przykład data zapadalności PL01Y to 25 lip 2025.
Możesz kupić PL01Y za pośrednictwem brokerów — wybierz tego, który odpowiada Twoim potrzebom. Obligacje można także nabyć bezpośrednio od emitenta. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji uważnie śledź dynamikę cen i wiadomości rynkowe.