US 1Y yieldUS 1Y yieldUS 1Y yield

US 1Y yield

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
0%
Termin zapadalności
Lip 10, 2025
Czas do wygaśnięcia
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.

Często zadawane pytania

US01Y ma cenę 4,62 USD. Zobacz więcej dynamiki cen na wykresu.
Obecna stopa zwrotu wynosi 4,854% — w ciągu ostatniego tygodnia spadła o 3,08%.
Obecna rentowność US01Y wynosi 4,854%, podczas gdy w momencie emisji wynosiła ona 3,220%, co oznacza zmianę o 50,75%. W ciągu tygodnia zysk z US01Y spadł o 3,08%, wyniki miesiąca wykazały spadek o 5,14%, a rentowność US01Y spadła w ciągu roku o 8,95%.
Data zapadalności to moment, w którym dług staje się wymagalny, a cały kapitał i/lub odsetki muszą zostać spłacone wierzycielom. Na przykład data zapadalności US01Y to 10 lip 2025.
Możesz kupić US01Y za pośrednictwem brokerów — wybierz tego, który odpowiada Twoim potrzebom. Obligacje można także nabyć bezpośrednio od emitenta. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji uważnie śledź dynamikę cen i wiadomości rynkowe.