Poland 2Y yieldPoland 2Y yieldPoland 2Y yield

Poland 2Y yield

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia
Podsumowanie tego, co sugerują wskaźniki.
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.

Często zadawane pytania

PL02Y ma cenę 90.21 PLN.
Możesz kupić PL02Y za pośrednictwem brokerów — wybierz tego, który odpowiada Twoim potrzebom. Obligacje można także nabyć bezpośrednio od emitenta.
Obecna stopa zwrotu wynosi 5.293% — w ciągu ostatniego tygodnia spadła o 3.31%.
Data zapadalności to moment, w którym dług staje się wymagalny, a cały kapitał i/lub odsetki muszą zostać spłacone wierzycielom. Na przykład data zapadalności PL02Y to 25 kwi 2026.
Obecna rentowność PL02Y wynosi 5.293%, podczas gdy w momencie emisji wynosiła ona 1.429%, co oznacza zmianę o 270.37%. W ciągu tygodnia zysk z PL02Y spadł o 3.31%, wydajność miesiąca wykazała wzrost o 0.11%, a rentowność PL02Y spadła w ciągu roku o 14.42%.