Poland 4Y yieldPoland 4Y yieldPoland 4Y yield

Poland 4Y yield

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
2.00%
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.

Często zadawane pytania

PL04Y ma cenę 90.60 PLN.
Możesz kupić PL04Y za pośrednictwem brokerów — wybierz tego, który odpowiada Twoim potrzebom. Obligacje można także nabyć bezpośrednio od emitenta.
Obecna stopa zwrotu wynosi 5.430% — w ciągu ostatniego tygodnia spadła o 1.95%.
Data zapadalności to moment, w którym dług staje się wymagalny, a cały kapitał i/lub odsetki muszą zostać spłacone wierzycielom. Na przykład data zapadalności PL04Y to 25 kwi 2028.
Obecna rentowność PL04Y wynosi 5.430%, podczas gdy w momencie emisji wynosiła ona 10.160%, co oznacza zmianę o −46.56%. W ciągu tygodnia zysk z PL04Y spadł o 1.95%, wydajność miesiąca wykazała wzrost o 2.18%, a rentowność PL04Y spadła w ciągu roku o 9.61%.