Niemieckie Obligacje 10-letnie

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
2.00%
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia
Podsumowanie tego, co sugerują wskaźniki.
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.
Interactive Brokers
Akcje, Kontrakty terminowe, Obligacje
4.4Bardzo dobry

Powiązane symbole

DE10
Niemieckie Obligacje 10-letnie
DE10
DE02
Germany 2Y
DE02
DE02Y
Germany 2Y yield
DE02Y