Niemieckie Obligacje 10-letnie DE10Y

DE10Y TVC
DE10Y
Niemieckie Obligacje 10-letnie TVC
 
Rentowność
Brak transakcji
 
Cena
Kupon
Termin zapadalności
Time to maturity
Kupon
Termin zapadalności
Time to maturity

Powiązane symbole

Niemieckie Obligacje 10-letnie
 
   
Germany 2 Year Government Bonds
 
   
Germany 2 Year Government Bonds Yield