Amerykańskie Obligacje Rządowe 2lAmerykańskie Obligacje Rządowe 2lAmerykańskie Obligacje Rządowe 2l

Amerykańskie Obligacje Rządowe 2l

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
4.00%
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.

Często zadawane pytania

US02Y ma cenę 100'02'5 USD. Zobacz więcej dynamiki cen na wykresu.
Obecna stopa zwrotu wynosi 4.827% — oznacza to wzrost o 0.15% w ciągu ostatniego tygodnia.
Obecna rentowność US02Y wynosi 4.827%, podczas gdy w momencie emisji wynosiła ona 7.193%, co oznacza zmianę o −32.89%. W ciągu tygodnia zysk z US02Y wzrósł o 0.15%, wyniki miesiąca wykazały spadek o 2.27%, a zysk US02Y wzrósł w ciągu roku o 13.31%.
Data zapadalności to moment, w którym dług staje się wymagalny, a cały kapitał i/lub odsetki muszą zostać spłacone wierzycielom. Na przykład data zapadalności US02Y to 30 kwi 2026.
Możesz kupić US02Y za pośrednictwem brokerów — wybierz tego, który odpowiada Twoim potrzebom. Obligacje można także nabyć bezpośrednio od emitenta. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji uważnie śledź dynamikę cen i wiadomości rynkowe.