TVC:US10Y   Amerykańskie Obligacje Rządowe 10l
raczej nieuniknione z wielu powodów.
dalsza rentowność na takich poziomach mogłaby być zabójcza dla innych gospodarek opartych na rynku długu.