TJS_Patrykoo

Amerykańskie obligacje rządowe wyceniają rynek niedźwiedzia. M1

Long
TVC:US02Y   Amerykańskie Obligacje Rządowe 2l
Rynek akcji jest mocno powiązany z obligacjami - rynek długów jest największy, a jego oprocentowanie wpływa na marże przedsiębiorstw i portfele konsumentów. W ten sposób rosnące rentowności US02Y, US10Y wynikające z podnoszenia stóp procentowych przez FED informują o aktualnej sytuacji na giełdzie. Zauważmy pewną zależność:

Sytuacja #1:
17 listopad 1998 - stopy procentowe w USA: 4,75%. Z każdym kolejnym spotkaniem były one podnoszone o 0,25%.
16 maj 2000 - szczyt: 6,50%. Rentowność dwuletnich obligacji wzrosła z 3,863% do 6.908%. Po trzech miesiącach nastąpiła bessa na SPX.

Sytuacja #2:
25 czerwiec 2003 - stopy procentowe w USA: 1%. Z każdym kolejnym spotkaniem były one podnoszone o 0,25%.
29 czerwiec 2006 - szczyt 5,25%. Wzrost rentowności z 1,113% do 5,301%. Kilka miesięcy później --> bessa.

Sytuacja #3:
16 grudzień 2015 - stopy procentowe w USA: 0,5%. W tej sytuacji FED wstrzymał się z ciągłym podwyższaniem procentów. Robił to, co parę spotkań.
19 czerwiec 2019 - szczyt 2,50%. Wzrost rentowności z 0.927% do 2.998%. Brak bessy. Rynek w górę.

Aktualnie:
16 styczeń 2022 - stopy procentowe w USA: 0,25%. Spotkanie później podwyżka o 0,25%. Kolejne podwyżki stóp procentowych w drodze. SPX lekko podupadł, ale prawdziwa sieka zacznie się przy szczycie US02Y, US10Y. Zaznaczone wartości na niebiesko (4% - 5%) wg mnie będą maksymalnymi dla dwuletnich obligacji rządowych.
WAŻNE: To, że wzrosty rentowności wielokrotnie szły w parze ze wzrostami na SPX nie oznacza, że będzie tak w tym momencie. Nie neguje spadków indeksów akcji. W tej publikacji chodzi mi o korelacje między dwoma rynkami.

DISCLAIMER (zrzeczenie się odpowiedzialności)
Żadna z informacji zawartych na moim profilu Tradingview nie jest rekomendacją inwestycyjną ani poleceniem. Każdy post jest to jedynie moja osobista opinia i pogląd. Z materiałów tych korzystasz na własną odpowiedzialność. Przedstawiony materiał nie stanowi „rekomendacji" w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Zawarte treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

"Nie trzeba wierzyć w analizę techniczną, ale trzeba mieć świadomość, że inni wierzą."
#tradingjam
Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje i publikacje przygotowane przez TradingView lub jego użytkowników, prezentowane na tej stronie, nie stanowią rekomendacji ani porad handlowych, inwestycyjnych i finansowych i nie powinny być w ten sposób traktowane ani wykorzystywane. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Regulaminie.