Amerykańskie Obligacje Rządowe 10l

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe terminy

Kupon
4.00%
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia

Pokaż wszystkie pomysły 

Podsumowanie tego, co sugerują wskaźniki.
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Neutralnie
SprzedajKup
Silne sprzedajSilne kup
Silne sprzedajSprzedajNeutralnieKupSilne kup
Graficzne przedstawienie stóp procentowych zadłużenia dla różnych okresów zapadalności.
Interactive Brokers
Akcje, Forex, Kontrakty terminowe, Obligacje
4.4Bardzo dobry