Francuskie Obligacje 10-letnie FR10Y

FR10YTVC
FR10Y
Francuskie Obligacje 10-letnieTVC
 
Rentowność
Brak transakcji
 
Cena
Kupon
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia
Kupon
Termin zapadalności
Czas do wygaśnięcia

Powiązane symbole

Francuskie Obligacje 10-letnie
 
   
France 2 Year Government Bonds
 
   
France 2 Year Government Bonds Yield