dariuszmk

czas na podbicie na EURUSD

Dywergencja między kursem EURUSD (ciemnozielona linia) a różnicą rentowności 10-letnich obligacji RFN i USA (wykres słupkowy) jest już coraz większa... Jeśli oba wykresy nie zamierzają jakoś drastycznie się rozjeżdżać, no to chyba już czas na jakieś większe podbicie na eurodolarze w górę, do 1,13-1,14.