Najlepsze spółki z wysoką stopą dywidendy — Giełda wietnamska

Stopa dywidendy jest głównym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze akcji wypłacających dywidendę. Poniższa tabela pomoże Ci znaleźć akcje o wysokiej stopie dywidendy, dzięki czemu będziesz mógł szukać stabilnych zysków bez nadmiernego ryzyka.

     
PPC PHA LAI THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
22950.0025.52-608.996B5894.00
BAX THONG NHAT JSC
75500.0021.75-55.222B16093.00
SCI SCI E&C JSC
36300.0019.4407000.00
CVN VINAM JSC
8800.0016.23-16.500B
SRA SARA VIETNAM JSC
8900.0015.87-36.000B
HCC HOA CAM CONCRETE J
11800.0015.83-12.385B
TMP THAC MO HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
49900.0014.70-105.559B7230.00
SVT SAI GON VIEN DONG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
14900.0013.6102000.00
TCL TAN CANG LOGISTICS AND STEVEDORING JOINT STOCK COMPANY
40650.0012.61-103.087B5000.00
BMP BINH MINH PLASTICS JOINT STOCK COMPANY
52800.0011.90-478.068B6320.00
VIT VIGLACERA TIEN SON
16000.0011.39-39.000B1251.01
PEN PETROLIMEX INSTALL
8800.0011.36-2.497B1000.00
HU3 HUD3 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
7900.0011.28-983.322M900.00
QTC QUANG NAM TRANSPOR
16300.0011.25-4.860B
NST NGAN SON JSC
8200.0011.11-18.973B
HTI IDICO INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
18700.0010.70-54.832B2000.00
DSN DAM SEN WATER PARK CORPORATION
46800.0010.65-72.408B2500.00
NBP NINH BINH THERMAL
15000.0010.64-12.803B1500.00
NET NET DETERGENT JSC
57000.0010.56-53.755B6000.00
HTL TRUONG LONG ENGINEERING AND AUTO JOINT STOCK COMPANY
21000.0010.00-47.989B
HAT HANOI BEER TRADING
20000.0010.00-6.109B2000.00
SJD CAN DON HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY
22300.009.95-106.042B0.00
PMS PETROLEUM MECHANIC
22300.009.82-12.277B2200.00
STP SONG DA INDUSTRY T
8300.009.76-6.418B800.00
DHA HOA AN JOINT STOCK COMPANY
51800.009.63-51.556B5000.00
TA9 THANH AN 96 INSTAL
12100.009.52-14.750B
PJT PETROLIMEX JOINT STOCK TANKER COMPANY
12700.009.38-18.327B1022.49
AAM MEKONG FISHERIES JOINT STOCK COMPANY
10800.009.30-5.226B
CLH VVMI LA HIEN CEMEN
26700.009.29-23.793B2500.00
TTC THANH THANH CERAMI
16500.009.26-8.911B1200.00
GSP INTERNATIONAL GAS PRODUCT SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
15650.009.09-46.800B1377.96
PPS PETROVIETNAM POW S
12200.009.02-20.871B1100.00
NT2 PETROVIETNAM POWER NHON TRACH 2 JOINT STOCK COMPANY
22450.009.01-718.975B2000.00
V12 VIETNAM CONST JS12
13000.008.96-7.064B1200.00
NDX DANANG HOUSING DEV
8900.008.89-6.798B800.00
VMS VIETNAM MARITIME D
13500.008.8201200.00
AMC ASIA MINERAL JSC
22000.008.70-5.700B2000.00
TYA TAYA (VIETNAM) ELECTRIC WIRE AND CABLE JOINT STOCK COMPANY
20000.008.68-70.565B1750.00
LDG LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
8400.008.590
CLC CAT LOI JOINT STOCK COMPANY
35700.008.51-78.623B3000.00
VTB VIETTRONICS TAN BINH JOINT STOCK COMPANY
11850.008.37-11.173B1000.00
MED MEDIPLANTEX NATION
35500.008.22-9.307B
CPC CANTHO PESTICIDES
22400.008.22-7.347B1800.00
DRL HYDRO POWER JOINT STOCK COMPANY - POWER NO.3
63000.008.21-47.500B5860.00
CAV VIETNAM ELECTRIC CABLE CORPORATION
60000.008.20-201.276B4000.00
PHR PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY
54100.008.18-418.455B
SC5 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO 5
22800.008.16-29.967B2000.00
TPC TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY
10100.008.16-18.011B800.00
NAV NAM VIET JOINT STOCK COMPANY
18200.008.15-16.480B1500.00
TBC THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
30900.008.12-127.011B2500.00
EBS EDUCATIONAL B IN H
10000.008.08-9.965B800.00
CTT VINACOMIN-MACHINER
12400.008.06-4.697B1000.00
SMB CTCP BIA SG - MT
43400.008.05-100.434B3500.00
INC IDICO INVESTMENT
10500.008.04-2.013B900.00
SMN SOUTH BOOKS & EDUC
12500.008.00-4.385B1000.00
TMX VICEM CEMENT TRADI
11900.007.94-5.873B
PRE PVI REINSURANCE JS
21000.007.88-50.309B1600.00
CHP CENTRAL HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY
21000.007.80-165.443B1600.00
TIX TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION
31550.007.74-82.398B2500.00
SBV SIAM BROTHERS VIETNAM JOINT STOCK COMPANY
15400.007.72-7.668B1200.00
DHP HAI PHONG ELECTRIC
12000.007.69-9.492B
C32 CONSTRUCTION INVESTMENT CORPORATION 3-2
32000.007.54-36.068B2400.00
PMP DAM PHU MY PACKAGI
14500.007.46-3.282B1030.00
NCT NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
87100.007.43-300.711B7500.00
SZB SONADEZI LONG BINH
34000.007.42-75.000B2500.00
VTC VTC TELECOMMUNICAT
14800.007.28-6.919B1100.00
PBP PETROVIETNAM PACKA
11000.007.27-3.840B800.00
VPH VAN PHAT HUNG CORPORATION
9300.007.2000.00
PIA PETROLIMEX INF TEC
28000.007.14-13.494B2000.00
MCF MECHANICS CONSTRUC
9600.007.14-7.329B700.00
LIX LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY
56200.007.14-129.600B4000.00
NAP NGHE TINH PORT JSC
11900.007.080800.00
KMT CENTRAL VIETNAM ME
10800.007.07-6.853B
DVP DINH VU PORT INVESTMENT & DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
58700.006.97-100.819B4000.00
SDN DONG NAI PAINT COR
44000.006.91-3.796B3000.00
GTA THUAN AN WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
16300.006.86-11.793B1200.00
GDT DUC THANH WOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
58500.006.81-84.547B4000.00
S4A SESAN 4A HYDROELECTRIC JOINT STOCK COMPANY
29550.006.80-79.985B1000.00
AMV AMERICAN VIETNAMES
10200.006.80-54.224B1428.57
SEB MIEN TRUNG POWER
52000.006.80-121.507B3300.00
ONE ONE COMMUN TECH
7700.006.76-3.970B500.00
DP3 CENTRAL PHARMAC JS
115000.006.67-60.180B8000.00
CLM VINACOMIN-COAL IMP
32100.006.67-19.807B2000.00
VC6 VISICONS CON & INV
8100.006.67-7.200B600.00
NTL TU LIEM URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
38550.006.53-149.548B2500.00
HTV HA TIEN TRANSPORT JOINT STOCK COMPANY
15800.006.47-15.725B
KKC KKC METAL JSC
26000.006.4601700.00
CCL CUU LONG PETRO URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION
16350.006.45-35.295B1000.00
SGR SAIGON REAL - ESTATE JOINT STOCK COMPANY
23200.006.41-67.220B
VCM VINACONEX TRD & MA
15500.006.37-6.000B1000.00
VSI WATER SUPPLY SEWERAGE CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
21500.006.36-19.402B1300.00
BPC VICEM PACK BIM SON
12000.006.35-3.793B800.00
STC BOOK AND EDUCATION
20000.006.34-7.737B1300.00
CLL CAT LAI PORT JOINT STOCK COMPANY
34200.006.34-75.813B2200.00
HLD HUDLAND REAL ESTAT
43200.006.27-87.913B2500.00
D2D INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY NO.2
57900.006.24-95.762B3056.34
PVI PVI HOLDINGS
50000.006.22-516.398B2850.00
ANV NAM VIET CORPORATION
32300.006.16-158.140B
CII HO CHI MINH CITY INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
19100.006.14-414.785B1400.00
SED PHUONG NAM EDUCATI
22500.006.11-16.000B1400.00
BTP BA RIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY
16400.006.11-66.158B1100.00
BRC BENTHANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
16500.006.10-12.354B1000.00
VTO VIET NAM TANKER JOINT STOCK COMPANY
12800.006.08-70.835B800.00
SDT SONG DA JSC NO 10
7000.006.06-3.103B
BBS VICEM PACKAGING BU
11700.006.03-4.200B
CTI CUONGTHUAN IDICO DEVELOPMENT INVESTMENT CORPORATION
16400.006.02-165.866B2200.00
LM8 LILAMA 18 JOINT STOCK COMPANY
11400.006.01-2.782B700.00
DAD DANANG EDUCATION I
24400.006.00-6.989B1500.00
SD5 SONG DA NO 5 JSC
12300.005.98-35.992B
CCI CUCHI COMMERCIAL AND INDUSTRIAL DEVELOPING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
21450.005.98-12.997B1300.00
THG TIEN GIANG INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
78700.005.97-67.819B4545.45
FMC SAO TA FOODS JOINT STOCK COMPANY
50100.005.95-122.610B
HMC VNSTEEL - HO CHI MINH CITY METAL CORPORATION
28900.005.93-10.489B1700.00
PTS HAIPHONG PETROLIME
12700.005.93-4.450B800.00
BCE BINH DUONG CONSTRUCTION AND CIVIL ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY.
15300.005.92-35.950B900.00
PVB PETROVIETNAM COAT
17300.005.92-21.538B
SCS CTCP DV HANG HOA SAI GON
134700.005.91-438.845B8000.00
TLG THIEN LONG GROUP CORPORATION
42700.005.78-153.373B2000.00
TVT VIET THANG CORPORATION
28900.005.76-55.463B1700.00
HSL HONG HA SON LA PROCESSING AGRICULTURAL PRODUCT JOINT STOCK COMPANY
8700.005.7500.00
BBC BIBICA CORPORATION
63900.005.7103600.00
VSA VIETNAM OCEAN SHIP
27600.005.68-774.400M3000.00
SZL SONADEZI LONG THANH SHAREHOLDING COMPANY
56100.005.64-54.560B3000.00
DAE EDUCATIONAL B IN D
23300.005.60-2.398B1400.00
SHE SON HA DEV OF RENE
15100.005.59
TV3 POWER ENGIN CONS 3
18000.005.56-9.769B1000.00
NSC NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY
81900.005.53-55.178B2000.00
BFC BINH DIEN FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY
36600.005.52-94.417B2000.00
HTC HOC MON TRADE JSC
30500.005.48-13.200B1700.00
PGD PETRO VIET NAM LOW PRESSURE GAS DISTRIBUTION JOINT STOCK COMPANY
37900.005.45-224.995B2000.00
PNC PHUONG NAM CULTURAL JOINT STOCK CORPORATION
9200.005.43-2.016M
AAA AN PHAT PLASTIC AND GREEN ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY
16100.005.43-108.672B454.55
EVE EVERPIA JOINT STOCK COMPANY
18300.005.41-34.023B1000.00
CMV CAMAU TRADING JOINT STOCK COMPANY.
13600.005.39-942.562M1240.38
DPR DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
74500.005.37-205.646B4000.00
SAF SAFOCO FOODSTUFF J
56000.005.36-23.752B3000.00
VCA CTCP THEP VICASA-VNSTEEL
18000.005.35-22.684B1000.00
PCE CENTRAL PETROVN FE
25500.005.33-12.000B1200.00
VDP VIDIPHA CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK COMPANY
36950.005.32-35.302B2000.00
OPC OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY
57000.005.29-79.599B3000.00
CNG CNG VIET NAM JOINT STOCK COMPANY
37450.005.26-67.499B2000.00
LHC LAM DONG INV&HYDR
85800.005.26-18.000B4000.00
VNL VINALINK INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS
28150.005.26-13.500B1500.00
VIF VIET NAM FORESTRY
17000.005.23-634.083B889.00
CVT CMC JOINT STOCK COMPANY
38000.005.21-54.838B2000.00
AST TASECO AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY
57500.005.18-137.450B
HMH HAI MINH CORP
15600.005.13-1.638M1000.00
ADC ART DESIGN AND COM
20500.005.13-4.285B1153.85
DTK VINACOMIN - POWER
13400.005.12-510.703B
THT VINACOMIN HA TU CO
17000.005.08-24.437B900.00
Załaduj więcej