Średnie kroczące

Średnia Krocząca (MA) to reaktywny/opóźniony wskaźnik techniczny opisujący dynamikę ceny danego papieru wartościowego, a który służy do wyznaczania średniej ceny z określonego przedziału czasowego. Średnia krocząca jest dobrym narzędziem do badania impetu ceny, badania trendu oraz definiowania poziomów wsparcia i oporu. Średnia krocząca ma za zadanie odfiltrować "szum" z danych otrzymanych na wykresie. "Szum" definiuje się tutaj jako fluktuacje zarówno ceny, jak i wolumenu. Ponieważ średnia krocząca jest wskaźnikiem opóźnionym i w tym sensie informuje o zdarzeniach, które miały miejsce na rynku (reaktywność), nie stosuje się tego narzędzia w celu przewidywania przyszłych ruchów rynku, lecz jako wskaźnik służący do interpretacji, analizy i potwierdzenia trendu.

Średnie kroczące stanowią podstawę wielu innych popularnych narzędzi stosowanych w analizie technicznej, takich jak Wstęgi Bollingera czy MACD. Istnieje kilka różnych typów średnich kroczących, ale u podstaw każdej z nich leży ta sama zasada, której stanowią wariację. Najbardziej znane to prosta średnia krocząca (SMA), wykładnicza średnia krocząca (EMA), ważona średnia krocząca (WMA) oraz średnia krocząca Hulla (HMA).

Dowiedz się więcej o Średniej Kroczącej.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
494
1
2
...
494