Adaptacyjna średnia krocząca Kaufmana (KAMA)

Adaptacyjna średnia krocząca Kaufmana (KAMA)

Adaptacyjna Średnia Krocząca Kaufmana (KAMA) jest inteligentną średnią ruchomą, którą opracował Perry Kaufman. Potężny wskaźnik trendu oparty w dużej mierze na wykładniczej średniej kroczącej (EMA), który reaguje zarówno na zmiany trendu, jak i na niestabilność ceny. Dokładnie śledzi cenę i wygładza „szum” rynkowy. Podobnie jak pozostałe średnie ruchome, KAMA może być wykorzystana do wizualizacji trendu. Przecięcie przez adaptacyjną średnią kroczącą linii ceny sygnalizuje zmianę kierunku trendu. Cena może również odbijać się od KAMA, która w takiej sytuacji może funkcjonować jako dynamiczny poziom wsparcie lub opór. Najczęściej stosuje się to narzędzie w połączeniu z innymi technikami i narzędziami analizy technicznej.
Pokaż więcej skryptów