Ważona średnia krocząca wolumenu (VWMA)

Ważona średnia krocząca wolumenu (VWMA)

Średnia krocząca ważona wolumenem (VWMA) kładzie nacisk na wolumen transakcji poprzez przypisywanie największych wartości wagowych cenom odpowiadającym okresom wzmożonej aktywności na rynku z danego zakresu czasowego. Ceny odpowiadające okresom wysokiej aktywności na rynku mają większe znaczenie, niż ceny z okresów charakteryzujących się niską aktywnością na rynku. Narzędzie to pozwala użytkownikom na ustawienie zakresu, wybrania źródła danych oraz offsetu. Dla okresów charakteryzujących się niskim wolumenem prosta średnia krocząca oraz VWMA mają zbliżone wartości. Wskaźnik ten może być stosowany od identyfikowania trendów i handlowania zgodnie z ich kierunkiem. Przecięcia z linią ceny mogą wskazywać na zmiany kierunku trendu. Wskaźnik ten stosowany jest najczęściej w połączeniu z innymi sygnałami i technikami analitycznymi.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
7
1
2
...
7