Średnia krocząca Hulla (HMA)

Średnia krocząca Hulla (HMA) została opracowana przez Alana Hulla w celu zmniejszenia opóźnienia, zwiększając czułość i jednocześnie eliminując szum. Jego obliczenia są w dużej mierze oparte na ważonej średniej kroczącej (WMA) . Średnia krocząca Hulla jest szybszą, a zarazem gładką średnią kroczącą, którą można wykorzystać do określenia dominującego trendu rynkowego. Może być również używana do generowania sygnałów wejścia i wyjścia. Wskaźnik ten jest powszechnie stosowany prze swing traderów oraz inwestorów długoterminowych, najczęściej w połączeniu z innymi sygnałami i technikami analitycznymi.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
11
1
2
...
11