Podwójna Wykładnicza Średnia Krocząca (DEMA)

Podwójna Wykładnicza Średnia Krocząca (DEMA)

Podwójna wykładnicza Średnia Krocząca (DEMA) została opracowana przez Patricka Mulloy’a jako metoda mająca na celu zmniejszenie opóźnienia i zwiększenia reaktywności. Podwójna wykładnicza średnia krocząca pozwala na szybkie zidentyfikowanie odwrócenia trendu, dając możliwość sprawniejszego wejścia w formujące się trendy. Wskaźnik opiera się na wykładniczej średniej kroczącej (EMA), ale porusza się znacznie bliżej ceny. Metoda obliczania oraz zastosowanie DEMA nieco przypominają średnią kroczącą Hulla (HMA) . Podwójna wykładnicza średnia krocząca jest wykorzystywana do szybszej identyfikacji zmian trendu i często jest wykorzystywana w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej.
Pokaż więcej skryptów