Ważona średnia krocząca (WMA)

Średnie kroczące wizualizują średnią cenę instrumentu finansowego w określonym przedziale czasowym. Jednak jest kilka różnych typów średnich kroczących. Zazwyczaj różnią się one sposobem, w jaki różne punkty danych są ważone lub jaki mają nadane znaczenie. Ważona średnia krocząca (WMA) jest podobna do prostej średniej kroczącej (SMA) ze wskazaniem, że WMA kładzie większy nacisk na najnowsze dane. Każdy punkt w tym okresie ma przypisany mnożnik (największy mnożnik dla najnowszego punktu danych, odpowiednio mniejszy dla kolejnych punktów), który zmienia wagę lub znaczenie tego konkretnego punktu danych. Następnie, podobnie jak w przypadku SMA, po dodaniu nowego punktu danych na początku, najstarszy punkt danych zostaje odrzucony.

Dowiedz się więcej o Ważonej Średniej Kroczącej.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
9
1
2
...
9