Zbieżność/Rozbieżność Średnich Ruchomych (MACD)

Pomysły Tradingowe 44
Skrypty 741

Zbieżność/Rozbieżność Średnich Ruchomych (MACD)

Oscylator Zbieżność/Rozbieżność Średnich Ruchomych MACD jest niezwykle popularnym wskaźnikiem używanym w analizie technicznej. MACD może być używany w celu zidentyfikowania aspektów ogólnego trendu dla wybranych papierów wartościowych. Do głównych elementów trendu należą impet oraz kierunek i czas trwania. Tym, co czyni MACD tak wartościowym narzędziem jest fakt, że w istocie stanowi on połączenie dwóch różnych typów wskaźników. Po pierwsze, analiza MACD wykorzystuje dwie średnie ruchome o różnych okresach (które są wskaźnikami opóźnionymi) do identyfikacji kierunku oraz czasu trwania trendu. Następnie w analizie wylicza się różnicę pomiędzy linią tych dwóch średnich kroczących (linia MACD), a linią EMA tych dwóch średnich (linia sygnału) oraz opisuje się tę różnicę za pomocą histogramu, który oscyluje wokół linii zero. Forma histogramu sprawdza się doskonale w określaniu impetu danego papieru wartościowego.

Dowiedz się więcej o MACD.
Pokaż więcej pomysłów
1
23
1
23