Fraktalna adaptacyjna średnia krocząca (FRAMA)

Fraktalna adaptacyjna średnia krocząca (FRAMA)

Fraktalna Adaptacyjna Średnia Krocząca (FRAMA) to metoda bazująca na średnich kroczących oraz analizie fraktalnej. Metoda ta została opracowana przez Johna Ehlersa. FRAMA jest średnią adaptacyjną, która przy trendzie horyzontalnym pozostaje praktycznie nieruchoma, natomiast porusza się dynamicznie w trendzie spadkowym lub wzrostowym. FRAMA jest często wykorzystywana w innych oscylatorach lub w kombinacji z generatorami sygnałów transakcyjnych oraz innymi technikami analizy technicznej.
Pokaż więcej skryptów
1
2
1
2