Prosta średnia krocząca (SMA)

Średnie kroczące wizualizują średnią cenę instrumentu finansowego w określonym przedziale czasowym. Istnieje kilka różnych typów średnich kroczących. Zazwyczaj różnią się one sposobem, w jaki różne punkty danych są ważone lub jakie nadawane jest im znaczenie. Prosta średnia krocząca (SMA) to nieważona średnia krocząca. Oznacza to, że każdy okres w zbiorze danych ma takie samo znaczenie i jest ważony w równym stopniu. Po zakończeniu każdego okresu najstarszy punkt danych zostaje odrzucony, a najnowszy jest dodawany do początku serii. Należy zauważyć, że ze wszystkich średnich kroczących, SMA jest najbardziej opóźnioną średnią względem ceny.

Dowiedz się więcej o Prostej Średniej Kroczącej.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
51
1
2
...
51