Rynek obligacji

Obligacje rządowe krajów europejskich

Rentowność obligacji rządowych krajów europejskich może być dodatnia bądź ujemna w zależności od kraju-emitenta obligacji. Dla przykładu, rentowność obligacji rządu niemieckiego może być ujemna ze względu na nadwyżkę budżetową i rozwiniętą gospodarkę Niemiec, natomiast już obligacje portugalskie czy włoskie mogą cechować się dodatnią rentownością. Spadki lub wzrosty cen obligacji zazwyczaj wskazują na poziom zaufania rynku do kraju-emitenta.

       
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR 105.04-0.04%-0.04105.08105.04Mocne Sprzedaj
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.491.67%0.01-0.49-0.54Silne Kup
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.19-0.08%-0.08110.27110.19Mocne Sprzedaj
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.414.36%0.02-0.41-0.46Kup
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.15-0.24%-0.24100.39100.15Sprzedaj
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.1734.65%0.040.180.12Silne Kup
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.46-0.63%-0.63100.0999.46Sprzedaj
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.868.19%0.060.860.78Kup
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR 99.36-1.25%-1.25100.6299.36Sprzedaj
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.633.44%0.051.641.56Kup
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.07-0.02%-0.03101.10101.07Mocne Sprzedaj
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.561.81%0.01-0.56-0.58Silne Kup
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.21-0.07%-0.07101.29101.21Sprzedaj
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.415.28%0.02-0.40-0.44Kup
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.09-0.26%-0.26100.35100.09Sprzedaj
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.0274.78%0.05-0.01-0.07Kup
DE10 Niemieckie Obligacje 10-letnie 99.07-0.64%-0.6499.7199.06Sprzedaj
DE10Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.6012.66%0.070.600.53Kup
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 99.96-1.59%-1.62101.5999.96Sprzedaj
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.255.38%0.061.261.18Silne Kup
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR 103.05-0.05%-0.05103.11103.05Sprzedaj
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.316.53%0.02-0.30-0.38Silne Kup
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.46-0.06%-0.06100.56100.46Sprzedaj
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.1215.42%0.02-0.11-0.17Silne Kup
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.99-0.19%-0.20101.19100.99Sprzedaj
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.2323.04%0.040.240.17Kup
ES10 HIszpańskie Obligacje Rządowe 10L 101.12-0.57%-0.58101.71101.12Sprzedaj
ES10Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.285.04%0.061.291.21Kup
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR 113.31-1.03%-1.18114.51113.31Kup
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.262.34%0.052.282.19Sprzedaj
EUBUND Euro Bund 158.14-0.55%-0.87159.04158.06Mocne Sprzedaj
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.89-0.02%-0.02100.91100.89Mocne Sprzedaj
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.481.50%0.01-0.47-0.51Kup
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.89-0.05%-0.06100.96100.89Sprzedaj
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.295.60%0.02-0.28-0.32Kup
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.59-0.22%-0.2299.8299.59Sprzedaj
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.08116.84%0.050.090.03Kup
FR10 Francuskie Obligacje 10-letnie 99.33-0.67%-0.68100.0199.33Sprzedaj
FR10Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.829.33%0.070.820.74Kup
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR 108.40-1.31%-1.44109.88108.40Sprzedaj
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.643.63%0.061.651.57Kup
GB02 Brytyjskie Obligacje Rządowe 2L 102.44-0.12%-0.12102.57102.44Sprzedaj
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.906.29%0.050.900.84Kup
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.49-0.16%-0.16101.66101.49Sprzedaj
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.956.62%0.060.950.88Kup
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR 97.62-0.40%-0.3998.0197.62Mocne Sprzedaj
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.226.81%0.081.231.13Silne Kup
GB10 Brytyjskie Obligacje Rządowe 10L 124.41-0.82%-1.02125.43124.41Mocne Sprzedaj
GB10Y UK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.527.05%0.101.521.41Silne Kup
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR 90.93-1.92%-1.7892.7390.93Mocne Sprzedaj
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.914.57%0.081.911.82Silne Kup
IE02 IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR 109.82-0.05%-0.06109.88109.82Mocne Sprzedaj
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.412.16%0.01-0.41-0.50Silne Kup
IE03 IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR 113.40-0.09%-0.10113.50113.40Mocne Sprzedaj
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.355.20%0.02-0.35-0.44Silne Kup
IE05 IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.53-0.14%-0.1499.6899.53Mocne Sprzedaj
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.1045.17%0.030.100.05Kup
IE10 IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.17-0.62%-0.6299.7999.17Sprzedaj
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.997.05%0.070.990.91Kup
IT02 ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.54-0.03%-0.03100.57100.54Sprzedaj
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.316.16%0.02-0.29-0.37Sprzedaj
IT03 ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.67-0.08%-0.09110.76110.67Kup
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.01320.00%0.024.60-0.03Kup
IT05 ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.44-0.14%-0.15101.59101.44Kup
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.654.77%0.030.660.60Kup
IT10 Włoskie Obligacje Rządowe 10-letnie 102.03-0.54%-0.56102.59102.03Kup
IT10Y ITALY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.773.58%0.061.791.71Sprzedaj
IT30 ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR 112.19-0.97%-1.10113.29112.19Kup
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.841.81%0.052.882.78Sprzedaj
NL02 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR 105.71-0.05%-0.05105.76105.71Mocne Sprzedaj
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.621.26%0.01-0.62-0.68Silne Kup
NL03 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR 109.00-0.07%-0.08109.09109.00Sprzedaj
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.513.42%0.02-0.50-0.56Kup
NL05 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.72-0.13%-0.13100.90100.72Mocne Sprzedaj
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.1914.76%0.03-0.19-0.25Silne Kup
NL10 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR 100.11-0.68%-0.68100.79100.11Mocne Sprzedaj
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.7410.33%0.070.750.66Silne Kup
NL30 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR 136.37-1.33%-1.84138.22136.37Sprzedaj
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.245.32%0.061.251.17Kup
NO02 NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR 103.96-0.04%-0.04104.00103.96Sprzedaj
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.800.94%0.010.800.71Kup
NO05 NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR 102.46-0.14%-0.15102.70102.46Sprzedaj
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.493.20%0.051.501.42Kup
NO10 NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR 98.91-0.26%-0.2699.2198.91Sprzedaj
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.892.41%0.041.911.82Silne Kup
PT02 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR 110.72-0.12%-0.13110.85110.72Sprzedaj
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.1817.37%0.04-0.18-0.29Kup
PT03 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR 111.66-0.15%-0.17111.84111.66Mocne Sprzedaj
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.0641.02%0.04-0.06-0.15Sprzedaj
PT05 PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR 123.53-0.19%-0.23123.76123.53Kup
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.595.80%0.030.590.52Sprzedaj
PT10 Portugalskie Obligacje Rządowe 10L 104.54-0.39%-0.41104.96104.54Sprzedaj
PT10Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.652.57%0.041.651.59Sprzedaj
SE02 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR 114.46-0.14%-0.16114.64114.46Sprzedaj
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.507.12%0.04-0.49-0.57Kup
SE05 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR 107.65-0.34%-0.37108.02107.65Sprzedaj
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.12109.27%0.060.120.03Kup
SE10 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR 100.08-0.74%-0.75100.87100.08Sprzedaj
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.7411.59%0.080.740.64Kup
SE30 SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR 138.54-1.06%-1.48140.10138.54Sprzedaj
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.375.06%0.071.391.26Kup
UK10YBGBP UK 10Y Gilt 122.12-0.78%-0.96123.07121.94Mocne Sprzedaj
Załaduj więcej
PL Polski
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
VI Tiếng Việt
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Strona główna Skaner akcji Wyszukiwarka sygnałów Forex Wyszukiwarka Sygnałów Kryptowalut Kalendarz ekonomiczny Jak to działa Funkcje wykresów Dobre Praktyki Moderatorzy Rozwiązania internetowe i brokerskie Widżety Biblioteka wykresów giełdowych Zgłoś dodatkową funkcjonalność Blog & nowości Często zadawane pytania Pomoc & wiedza Twitter
Profil Ustawienia profilu Konto i płatności Wiadomości do działu obsługi Skontaktuj się z działem obsługi Pomysły Opublikowane Obserwujący Obserwowani Wiadomość prywatna Czat Wyloguj