Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Rozpocznij handel

Obligacje rządowe krajów regionu Pacyfiku

Krótko-, średnio- i długoterminowe rządu australijskiego stanowią największą część rynku instrumentów dłużnych w regionie Pacyfiku. Silna gospodarka oraz relatywnie wysokie stopy procentowe pozwalają rządowi Australii na emisję rekordowej liczby obligacji skarbowych.

         
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520221121.000.18-16.59%-0.040.220.17Sprzedaj
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230421.000.32-22.55%-0.090.410.31Sprzedaj
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.2520241121.000.87-17.92%-0.191.060.86Sprzedaj
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260921.001.29-12.97%-0.191.491.28Sprzedaj
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520281121.001.47-12.11%-0.201.681.47Sprzedaj
AU10Y Australijskie Obligacje Rządowe 10L
1.0020311121.001.67-10.91%-0.201.871.66Sprzedaj
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520370421.002.01-8.34%-0.182.192.01Sprzedaj
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520410521.002.25-7.53%-0.182.432.25Silne sprzedaj
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.7520510621.002.33-7.10%-0.182.512.33Silne sprzedaj
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020240515.001.90-3.80%-0.071.971.88Kup
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020270415.002.27-2.78%-0.072.332.25Sprzedaj
NZ10Y Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Nowa Zelandia
1.5020310515.002.48-2.36%-0.062.542.46Sprzedaj
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520370415.002.60-1.81%-0.052.652.58Sprzedaj
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410515.002.87-1.44%-0.042.902.85Sprzedaj
Załaduj więcej