Cisco Systems, Inc

CSCO NASDAQ
CSCO
Cisco Systems, Inc NASDAQ
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

CSCO Wykres akcji

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Usługi technologiczne
Branża: Usługi informatyczne
Cisco Systems, Inc. zajmuje się projektowaniem i sprzedażą szeregu technologii w zakresie sieci, bezpieczeństwa, współpracy, aplikacji i chmury. Działa poprzez trzy segmenty geograficzne: Ameryki; Europa, Bliski Wschód i Afryka; i Azji, Pacyfiku, Japonii i Chinach. Jego produkty i technologie obejmują platformy infrastrukturalne; aplikacje; bezpieczeństwo i inne produkty. Oferuje również usługi wsparcia technicznego i zaawansowane usługi. Platformy infrastruktury składają się z podstawowych technologii sieciowych przełączania, routingu, produktów centrum danych i łączności bezprzewodowej, które zaprojektowano tak, aby współpracowały ze sobą w celu zapewnienia możliwości pracy w sieci oraz transportu i przechowywania danych. Kategoria produktów aplikacji składa się głównie z oferty oprogramowania, które wykorzystują podstawowe platformy sieciowe i centra danych, aby zapewnić ich funkcjonowanie. Kategoria produktów bezpieczeństwa obejmuje przede wszystkim ujednolicone produkty do zarządzania zagrożeniami firmy, zaawansowane produkty bezpieczeństwa i produkty zabezpieczające sieć.

Breaking news