Wells Fargo & Company WFC

WFCNYSE
WFC
Wells Fargo & CompanyNYSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finance
Branża: Major Banks
Wells Fargo & Company to spółka holdingowa oferująca szeroką gamę produktów i usług finansowych dla klientów indywidualnych i korporacyjnych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz za granicą. Spółka prowadzi swą działalność w ramach trzech segmentów: Bankowość detaliczna, Usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych oraz Bankowość inwestycyjna. Spółka oferuje przede wszystkim produkty i usługi bankowe kierowane do klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz instytucjonalnych poprzez rozbudowaną sieć placówek i banków oraz innych kanałów dystrybucji, takich jak siec Internet, na terenie wszystkich 50 stanów oraz krajów spoza kontynentu. Spółka, głównie za pośrednictwem spółek zależnych, oferuje takie usługi finansowe jak kredyty komercyjne, inwestycyjne, finansowe, ubezpieczenia rolnicze, leasing, usługi brokerskie, usługi przetwarzania danych, kapitał podwyższonego ryzyka (fundusze venture), usługi doradztwa finansowego i inwestycyjnego oraz wiele innych.