Intel Corporation INTC

INTC NASDAQ
INTC
Intel Corporation NASDAQ
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Technologia elektroniczna
Branża: Półprzewodniki
Firma Intel Corporation zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów i technologii komputerowych. Dostarcza platformy komputerowe, sieciowe, do przechowywania danych i komunikacyjne. Firma działa poprzez następujące segmenty: Client Computing Group (CCG), Data Center Group (DCG), Internet of Things Group (IOTG), Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG), Programmable Solutions (PSG) i All Other. Segment CCG obejmuje platformy przeznaczone dla notebooków, systemów 2 w 1, komputerów stacjonarnych, tabletów, telefonów, produktów łączności bezprzewodowej i przewodowej oraz komponentów komunikacji mobilnej. Segment DCG zajmuje się platformami zoptymalizowanymi pod kątem obciążenia i produktami powiązanymi, przeznaczonymi na rynek przedsiębiorstw, chmurami i infrastrukturą komunikacyjną. Segment IOTG oferuje rozwiązania obliczeniowe dla branż docelowych i aplikacji wbudowanych dla segmentów rynku detalicznego, produkcyjnego, opieki zdrowotnej, energetycznego, motoryzacyjnego i rządowego. Segment NSG składa się z produktów pamięci flash NAND stosowanych głównie w dyskach półprzewodnikowych. Segment PSG obejmuje programowalne półprzewodniki i powiązane produkty dla szerokiego zakresu rynków, w tym komunikacji, centrów danych, przemysłu, wojska i motoryzacji. Segment All Others obejmuje wyniki z pozostałych segmentów niepodlegających raportowaniu oraz koszty związane z działalnością korporacyjną. Firma została założona przez Roberta Nortona Noyce'a i Gordona Earle Moore'a 18 lipca 1968 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.