O nas

Moskiewska Giełda Papierów Wartościowych (MOEX) oraz Giełda Papierów Wartościowych w Petersburgu (SPBEX) to dwie największe giełdy operujące na rosyjskim rynku papierów wartościowych. Na giełdach tych oprócz akcji spółek notowane są także obligacje, waluty oraz kontrakty terminowe. MOEX, zdecydowanie największa giełda rosyjska, posiada swoją siedzibę w Moskwie, stolicy kraju i ważnym centrum ekonomicznym. Giełda ta powstała w grudniu 2011 roku w wyniku fuzji pomiędzy Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) oraz Russian Trading System (RTS).

Na MOEX notowane są takie rozpoznawalne spółki międzynarodowe jak Gazprom, Sberbank, Rosneft, Lukoil, Nornickel czy VTB Bank. Głównym indeksem giełdy jest MICEX, który uwzględnia 50 najpłynniejszych spółek krajowych z kluczowych sektorów gospodarki rosyjskiej. Innym ważnym indeksem jest RTSI, pełniący taką samą funkcję jak MICEX z tą różnicą, że denominowany jest w dolarach amerykańskich zamiast w rublach rosyjskich. Oba indeksy po fuzji giełd stały się własnością MOEX.