GAZPROM GAZP

GAZP MOEX
GAZP
GAZPROM MOEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

GAZP Wykres

Handluj GAZP z zaufanymi brokerami na TradingView Otwórz konto

Ocena analityka

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Minerały energetyczne
Branża: Zintegrowane przedsiębiorstwa naftowe
Gazprom PJSC to globalna firma energetyczna. Spółka koncentruje się na poszukiwaniach geologicznych, wydobyciu, transporcie, magazynowaniu, przetwarzaniu i sprzedaży gazu, gazu rafineryjnego i ropy naftowej. Sprzedaje również gaz jako paliwo samochodowe oraz wytwarza i sprzedaje energię cieplną i elektryczną. Działa poprzez następujące segmenty: Production of Gas (Wytwarzanie Gazu), Transportation (Transport), Distribution of Gas (Dystrybucja Gazu), Gas Storage (Magazynowanie Gazu), Production of Crude Oil and Gas Condensate (Wytwarzanie Ropy Naftowej i Kondensatu Gazu), Refining and Electric (Rafineria oraz Wytwarzanie) oraz Heat Energy Generation and Sales (Wytwarzanie i Sprzedaż Energii Elektrycznej i Cieplnej). Segment Production of Gas zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu. Segment Transportation odpowiedzialny jest w firmie za transport gazu. Distribution of Gas zajmuje się sprzedażą gazu na terenie Federacji Rosyjskiej i poza granicami kraju. Segment Gas Storage odpowiedzialny jest za magazynowanie wydobytego i zakupionego gazu w podziemnych magazynach. Segment Production of Crude Oil and Gas Condensate zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem i sprzedażą ropy naftowej i gazowego kondensatu. Segment Rafineryjny, czyli Refining and Electric, zajmuje się przerobem ropy naftowej, kondensatu gazowego i innych węglowodorów oraz sprzedażą produktów rafineryjnych. Firma została założona w 1989 roku i ma siedzibę w Moskwie w Rosji.