ROSTELECOM
RTKM MOEX

RTKM
ROSTELECOM MOEX
Handluj teraz
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Handluj teraz

RTKM Wykres akcji

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Komunikacja
Branża: Telekomunikacja specjalistyczna
PJSC Rostelecom jest firmą telekomunikacyjną. Spółka i jej spółki zależne oferują szereg usług komunikacyjnych, w tym lokalne, wewnętrzne, międzystrefowe, krajowe i międzynarodowe stacjonarne usługi telefoniczne i usługi telefonii komórkowej; transmisja danych; Internetu; płatnej telewizji; wirtualnych sieci prywatnych (VPN) i usług centrów danych, wynajem kanałów komunikacyjnych i usług łączności radiowej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Działa przez dziewięć segmentów: Corp. Center, North-West, Centre, South, Volga, Ural, Sibir, Daleki Wschód. Obsługuje sieć międzymiastową i międzynarodowe bramki telekomunikacyjne Federacji Rosyjskiej, obsługujące ruch głosowy i transmisję danych, która pochodzi z własnej sieci, oraz inne krajowe i międzynarodowe sieci operatorów dla innych operatorów krajowych i międzynarodowych. Obsługuje również programy rządowe, w tym usługi e-administracji.

Wiadomości