TCS GROUP HOLDING TCSG

TCSG MOEX
TCSG
TCS GROUP HOLDING MOEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finanse
Branża: Banki regionalne
TCS Group Holding Plc zajmuje się świadczeniem detalicznych usług finansowych online, działając w Rosji. Działa w następujących segmentach: Retail Debit Cards, InsurTech, SME Services, Consumer Finance, Acquiring and Payments, InvestTech, and Mobile Virtual Network Operator Services(MVNO). Segment Consumer Finance obejmuje kredyty detaliczne, depozyty i oszczędności, a także lifestyle i usługi turystyczne dla osób fizycznych. Retail Debit Cards obejmuje obsługę rachunków bieżących klientów dla osób fizycznych z programami lojalnościowymi, ofertami co-brandowymi, a także usługi lifestylowe i turystyczne dla osób fizycznych. Segment InsurTech obejmuje usługi ubezpieczeniowe świadczone na rzecz osób fizycznych, takie jak ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie mienia osobistego, ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie pojazdu. SME Services obejmuje rachunki bieżące, usługi oszczędnościowe, depozytowe oraz kredyty dla przedsiębiorców indywidualnych oraz małych i średnich firm. Segment Acquiring and Payments zapewnia sprzedawcom i firmom możliwość przetwarzania płatności online z wykorzystaniem usług autoryzacji internetowej i offline, poprzez umowy direct-to-merchant oraz agregatory CloudPayments. InvestTech reprezentuje internetową platformę brokerską do inwestowania w szereg papierów wartościowych: rosyjskich i międzynarodowych. MVNO zapewnia pełny zasięg w Rosji i w roamingu międzynarodowym, oferując szereg opcji o wartości dodanej, takich jak numery wirtualne, muzyka i usługi przesyłania strumieniowego wideo. Firma została założona przez Olega Tinkov 31 grudnia 1999 roku i ma siedzibę w Limassol na Cyprze.