Akcje spółek z największymi dochodami — Węgierska Giełda Papierów Wartościowych

Ta lista może być szczególnie przydatna dla inwestorów szukających akcji firm, które rozwijają się najszybciej. Warto jednak pamiętać, że przychody to tylko jeden z wielu wskaźników określających wyniki firmy, więc zawsze patrząc na naszą listę warto mieć na uwadze szeroki obraz.

PrzeglądDynamika notowańWycenaDywidendyMarginesyRachunek zysków i stratBilans księgowyOscylatoryPodążanie za trendem
Symbol
Wskaźnik EPS (rok fiskalny)
Wskaźnik EPS (ostatnie 12 miesięcy)
Rozwodniony wskaźnik EPS (ostatnie 12 miesięcy)
EBITDA
Zysk brutto (za ostatni kwartał)
Zysk brutto (rok fiskalny)
Przychód
Rozwodniony wskaźnik EPS (rok fiskalny)
Przychód roczny
Dochód
MOLMOL SHARE
731.00HUF808.54HUF806.54HUF1.12THUF266.594BHUF979.504BHUF5.959THUF723.00HUF5.959THUF526.135BHUF
OTPOTP BANK SHARE
1738.78HUF1188.99HUF1188.99HUF1.758THUF1738.27HUF1.758THUF455.592BHUF
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
58.56HUF58.72HUF58.72HUF240.771BHUF53.772BHUF202.425BHUF700.12BHUF58.56HUF700.12BHUF58.997BHUF
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
750.65HUF751.88HUF751.88HUF185.787BHUF97.114BHUF349.273BHUF630.595BHUF750.65HUF630.595BHUF139.626BHUF
OPUSOPUS SHARE
−9.55HUF20.80HUF20.80HUF22.542BHUF6.468BHUF2.415BHUF223.433BHUF−9.55HUF223.433BHUF−6.52BHUF
WABERERSWABERER`S SHARE
368.44HUF349.04HUF349.04HUF26.508BHUF5.76BHUF28.393BHUF211.856BHUF368.44HUF211.856BHUF6.447BHUF
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
8.95HUF8.79HUF7.175BHUF1.548BHUF4.51BHUF194.956BHUF194.956BHUF3.242BHUF
4IG4IG SHARE
71.44HUF59.53HUF59.08HUF9.443BHUF3.681BHUF6.09BHUF93.653BHUF71.44HUF93.653BHUF6.958BHUF
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
394.99HUF411.50HUF9.779BHUF1.561BHUF8.146BHUF68.664BHUF394.97HUF68.664BHUF5.687BHUF
RABARÁBA SHARE
94.00HUF95.26HUF4.015BHUF2.719BHUF8.819BHUF46.436BHUF94.00HUF46.436BHUF1.272BHUF
ALTEOALTEO SHARE
309.96HUF312.21HUF302.03HUF14.676BHUF3.161BHUF12.948BHUF44.249BHUF302.03HUF44.249BHUF5.855BHUF
ANYANY SHARE
251.41HUF251.41HUF251.41HUF6.927BHUF2.184BHUF13.927BHUF40.658BHUF251.41HUF40.658BHUF3.607BHUF
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
17.82HUF17.82HUF17.82HUF23.536BHUF17.74HUF23.536BHUF1.675BHUF
DMKERDM-KER SHARE
1.99HUF1.99HUF1.99HUF927.023MHUF909.895MHUF16.85BHUF1.99HUF16.85BHUF250.843MHUF
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
44.30HUF45.96HUF45.96HUF2.129BHUF1.008BHUF3.51BHUF14.759BHUF44.30HUF14.759BHUF1.586BHUF
TAKAREKJZBTAKARÉK SHARE
21.92HUF13.985BHUF21.92HUF13.985BHUF2.373BHUF
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
718.00HUF1564.50HUF1564.50HUF4.252BHUF3.168BHUF4.384BHUF13.083BHUF718.00HUF13.083BHUF1.436BHUF
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
392.70HUF392.56HUF392.56HUF5.001BHUF1.358BHUF5.334BHUF7.241BHUF392.70HUF7.241BHUF3.959BHUF
PANNERGYPANNERGY SHARE
54.71HUF54.03HUF54.03HUF2.584BHUF1.52BHUF6.38BHUF54.71HUF6.38BHUF897MHUF
BIFBIF SHARE
19.69HUF3.396BHUF6.273BHUF19.69HUF6.273BHUF4.957BHUF
APPENINNAPPENINN SHARE
91.20HUF2.051BHUF2.612BHUF91.20HUF2.612BHUF4.316BHUF
GLOSTERGLOSTER SHARE
10.49HUF135.912MHUF2.311BHUF10.49HUF2.311BHUF162.66MHUF
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
132.71HUF132.71HUF132.71HUF1.108BHUF1.264BHUF2.202BHUF132.71HUF2.202BHUF796.251MHUF
ENEFIENEFI SHARE
66.61HUF652KHUF1.076BHUF46.66HUF1.076BHUF595.499MHUF
GOPDGOPD SHARE
253.64HUF8.65MHUF299.806MHUF253.64HUF299.806MHUF5.991BHUF
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.63HUF37.732MHUF197.279MHUF1.63HUF197.279MHUF54.318MHUF
NUTEXNUTEX SHARE
0.28HUF450KHUF0.28HUF450KHUF26.087MHUF
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−3.82HUF−19.887MHUF259KHUF−3.82HUF259KHUF−81.781MHUF
EHEPEHEP SHARE
−29.75HUF−29.75HUF−29.75HUF−16.331MHUF8KHUF−29.75HUF8KHUF−16.352MHUF