Akcje z najwyższym dochodem netto — Węgierska Giełda Papierów Wartościowych

Dochód netto to zysk firmy pomniejszony o wszystkie jej wydatki. Pokazuje rzeczywistą rentowność firmy i to, jak dobrze jest zarządzana. Ten wskaźnik (jako jeden z wielu) może pomóc inwestorom zrozumieć, czy warto zainwestować w daną firmę. Na poniższej liście znajdziesz akcje spółek o najwyższych dochodach netto – dzięki niej możesz od razu zacząć opracowywać swoją strategię inwestycyjną.

PrzeglądDynamika notowańWycenaDywidendyMarginesyRachunek zysków i stratBilans księgowyOscylatoryPodążanie za trendem
Symbol
Wskaźnik EPS (rok fiskalny)
Wskaźnik EPS (ostatnie 12 miesięcy)
Rozwodniony wskaźnik EPS (ostatnie 12 miesięcy)
EBITDA
Zysk brutto (za ostatni kwartał)
Zysk brutto (rok fiskalny)
Przychód
Rozwodniony wskaźnik EPS (rok fiskalny)
Przychód roczny
Dochód
MOLMOL SHARE
731.00HUF808.54HUF806.54HUF1.12THUF266.594BHUF979.504BHUF5.959THUF723.00HUF5.959THUF526.135BHUF
OTPOTP BANK SHARE
1738.78HUF1188.99HUF1188.99HUF1.758THUF1738.27HUF1.758THUF455.592BHUF
RICHTERRICHTER GEDEON SHARE
750.65HUF751.88HUF751.88HUF185.787BHUF97.114BHUF349.273BHUF630.595BHUF750.65HUF630.595BHUF139.626BHUF
MTELEKOMMAGYAR TELEKOM SHARE
58.56HUF58.72HUF58.72HUF240.771BHUF53.772BHUF202.425BHUF700.12BHUF58.56HUF700.12BHUF58.997BHUF
4IG4IG SHARE
71.44HUF59.53HUF59.08HUF9.443BHUF3.681BHUF6.09BHUF93.653BHUF71.44HUF93.653BHUF6.958BHUF
WABERERSWABERER`S SHARE
368.44HUF349.04HUF349.04HUF26.508BHUF5.76BHUF28.393BHUF211.856BHUF368.44HUF211.856BHUF6.447BHUF
GOPDGOPD SHARE
253.64HUF8.65MHUF299.806MHUF253.64HUF299.806MHUF5.991BHUF
ALTEOALTEO SHARE
309.96HUF312.21HUF302.03HUF14.676BHUF3.161BHUF12.948BHUF44.249BHUF302.03HUF44.249BHUF5.855BHUF
MASTERPLASTMASTERPLAST SHARE
394.99HUF411.50HUF9.779BHUF1.561BHUF8.146BHUF68.664BHUF394.97HUF68.664BHUF5.687BHUF
BIFBIF SHARE
19.69HUF3.396BHUF6.273BHUF19.69HUF6.273BHUF4.957BHUF
APPENINNAPPENINN SHARE
91.20HUF2.051BHUF2.612BHUF91.20HUF2.612BHUF4.316BHUF
GSPARKGRAPHISOFT PARK SE SHARE
392.70HUF392.56HUF392.56HUF5.001BHUF1.358BHUF5.334BHUF7.241BHUF392.70HUF7.241BHUF3.959BHUF
ANYANY SHARE
251.41HUF251.41HUF251.41HUF6.927BHUF2.184BHUF13.927BHUF40.658BHUF251.41HUF40.658BHUF3.607BHUF
AUTOWALLISAUTOWALLIS SHARE
8.95HUF8.79HUF7.175BHUF1.548BHUF4.51BHUF194.956BHUF194.956BHUF3.242BHUF
CIGPANNONIACIG PANNONIA SHARE
17.82HUF17.82HUF17.82HUF23.536BHUF17.74HUF23.536BHUF1.675BHUF
DUNAHOUSEDUNA HOUSE SHARE
44.30HUF45.96HUF45.96HUF2.129BHUF1.008BHUF3.51BHUF14.759BHUF44.30HUF14.759BHUF1.586BHUF
ZWACKZWACK UNICUM SHARE
718.00HUF1564.50HUF1564.50HUF4.252BHUF3.168BHUF4.384BHUF13.083BHUF718.00HUF13.083BHUF1.436BHUF
RABARÁBA SHARE
94.00HUF95.26HUF4.015BHUF2.719BHUF8.819BHUF46.436BHUF94.00HUF46.436BHUF1.272BHUF
PANNERGYPANNERGY SHARE
54.71HUF54.03HUF54.03HUF2.584BHUF1.52BHUF6.38BHUF54.71HUF6.38BHUF897MHUF
KULCSSOFTKEY-SOFT SHARE
132.71HUF132.71HUF132.71HUF1.108BHUF1.264BHUF2.202BHUF132.71HUF2.202BHUF796.251MHUF
ENEFIENEFI SHARE
66.61HUF652KHUF1.076BHUF46.66HUF1.076BHUF595.499MHUF
EPDUFERRÉPDUFERR SHARE
7.61HUF7.61HUF7.61HUF490.298MHUF553.95MHUF4.763BHUF7.61HUF4.763BHUF384.28MHUF
DMKERDM-KER SHARE
1.99HUF1.99HUF1.99HUF927.023MHUF909.895MHUF16.85BHUF1.99HUF16.85BHUF250.843MHUF
GLOSTERGLOSTER SHARE
10.49HUF135.912MHUF2.311BHUF10.49HUF2.311BHUF162.66MHUF
AKKOAKKO INVEST SHARE
1.63HUF37.732MHUF197.279MHUF1.63HUF197.279MHUF54.318MHUF
NUTEXNUTEX SHARE
0.28HUF450KHUF0.28HUF450KHUF26.087MHUF
EHEPEHEP SHARE
−29.75HUF−29.75HUF−29.75HUF−16.331MHUF8KHUF−29.75HUF8KHUF−16.352MHUF
FUTURAQUAFUTURAQUA SHARE
−3.82HUF−19.887MHUF259KHUF−3.82HUF259KHUF−81.781MHUF
OPUSOPUS SHARE
−9.55HUF20.80HUF20.80HUF22.542BHUF6.468BHUF2.415BHUF223.433BHUF−9.55HUF223.433BHUF−6.52BHUF