Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals Incorporated

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne VRTX

Główne dane i wskaźniki finansowe dla Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Stosunek ceny do sprzedaży spółki VRTX wynosi 11.31. Stosunek wartości firmy do EBITDA (zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wynosi 23.98. W roku 2023 zatrudniali 5.40 k pracowników.

Statystyki
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: USD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Aktualny
Kluczowe statystyki
Wskaźniki wyceny
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki wypłacalności