Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals Incorporated

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne VRTX

Vertex Pharmaceuticals Incorporated zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy VRTX za ostatni kwartał wynosi 4.76 USD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 4.07 USD, co stanowi 16.87% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 2.69 B USD pomimo szacowanej kwoty 2.58 B USD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 4.17 USD, a przychody osiągną poziom 2.66 B USD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy VRTX i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka