Intel CorporationIntel CorporationIntel Corporation

Intel Corporation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne INTC

Kluczowe fakty

O

Firma Intel Corporation zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów i technologii komputerowych. Dostarcza platformy komputerowe, sieciowe, do przechowywania danych i komunikacyjne. Firma działa poprzez następujące segmenty: Client Computing Group (CCG), Data Center Group (DCG), Internet of Things Group (IOTG), Non-Volatile Memory Solutions Group (NSG), Programmable Solutions (PSG) i All Other. Segment CCG obejmuje platformy przeznaczone dla notebooków, systemów 2 w 1, komputerów stacjonarnych, tabletów, telefonów, produktów łączności bezprzewodowej i przewodowej oraz komponentów komunikacji mobilnej. Segment DCG zajmuje się platformami zoptymalizowanymi pod kątem obciążenia i produktami powiązanymi, przeznaczonymi na rynek przedsiębiorstw, chmurami i infrastrukturą komunikacyjną. Segment IOTG oferuje rozwiązania obliczeniowe dla branż docelowych i aplikacji wbudowanych dla segmentów rynku detalicznego, produkcyjnego, opieki zdrowotnej, energetycznego, motoryzacyjnego i rządowego. Segment NSG składa się z produktów pamięci flash NAND stosowanych głównie w dyskach półprzewodnikowych. Segment PSG obejmuje programowalne półprzewodniki i powiązane produkty dla szerokiego zakresu rynków, w tym komunikacji, centrów danych, przemysłu, wojska i motoryzacji. Segment All Others obejmuje wyniki z pozostałych segmentów niepodlegających raportowaniu oraz koszty związane z działalnością korporacyjną. Firma została założona przez Roberta Nortona Noyce'a i Gordona Earle Moore'a 18 lipca 1968 roku i ma siedzibę w Santa Clara w Kalifornii.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

INTC nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy