Intel CorporationIntel CorporationIntel Corporation

Intel Corporation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne INTC

Intel Corporation zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy INTC za ostatni kwartał wynosi 0.18 USD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 0.14 USD, co stanowi 31.10% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 12.72 B USD pomimo szacowanej kwoty 12.80 B USD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 0.10 USD, a przychody osiągną poziom 12.93 B USD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy INTC i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka