Zmienność

Wskaźniki oparte na zmienności to cenne narzędzia w analizie technicznej, gdyż informują o zmianach cen na rynku w określonym przedziale czasowym. Im szybciej zmieniają się ceny, tym większa jest zmienność danego rynku. Im ceny wolniej się zmieniają, tym zmienność danego rynku jest niższa. Zmienność ta jest mierzalna na podstawie historycznych zmian cen i może służyć do identyfikacji trendu. Zmienność także może informować o wykupieniu czy wyprzedaniu rynku (co oznacza odpowiednio przewartościowanie bądź niedowartościowanie danego instrumentu), które z kolei mogą wskazywać na zatrzymanie bądź odwrócenie trendu.

Możliwość identyfikacji przez te wskaźniki potencjalnych punktów zatrzymania i odwrócenia trendu jest traderom bardzo przydatna. Wskaźniki te stosowane są zazwyczaj z uwzględnieniem różnych innych warunków generujących sygnały. Istnieje szereg rozmaitych wskaźników opartych na zmienności, z których każdy wykorzystuje zmienność na różne pomysłowe sposoby w celu identyfikacji okazji handlowych. Do wskaźników tych należą średnia rzeczywistego zasięgu, popularne i łatwe w użyciu wstęgi Bollingera (BB), kanały Donchiana oraz kanały Keltnera (KC).
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
282
1
2
...
282