Wskaźnik Volatility Stop

Wskaźnik Volatility Stop to potężne narzędzie analizy technicznej kreślące na wykresie czerwone (w przypadku trendu spadkowego) lub zielone (w przypadku trendu wzrostowego) punkty powyżej świec cenowych. Poziomy te mogą być stosowane jako poziomy dla zleceń kroczących mających na celu minimalizację strat (trailing stops), co czyni ten wskaźnik wygodną techniką służącą do określania wejść i wyjść z rynku. Narzędzie to może być także stosowane do identyfikacji trendów wzrostowych i spadkowych, gdyż przecięcia wyznaczonych przez wskaźnik poziomów przez linię ceny mogą wskazywać na odwrócenie trendu. Volatility Stop opiera się w swoich wyliczeniach na wskaźniku rzeczywistego zasięgu (True Range) i najczęściej używany jest w połączeniu z innymi sygnałami i technikami analitycznymi.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
6
1
2
...
6