Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe jest sposobem mierzenia zmienności cen przez odniesienie zakresu cen do jego średniej kroczącej. Im wyższa wartość wskaźnika i szerszy jest spread pomiędzy ceną a jej średnią kroczącą, tym bardziej niestabilny instrument i tym bardziej rozproszone ceny. Im niższa wartość wskaźnika, im mniejsze rozpiętości między ceną a jej średnią kroczącą, tym mniej instrument jest niestabilny, a słupki cenowe pozostają bliżej siebie. Odchylenie standardowe jest używane jako część innych wskaźników, takich jak Wstęgi Bollingera. Jest często używane w połączeniu z innymi sygnałami i analizami technicznymi.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
13
1
2
...
13