Kanały Donchiana (DC)

Kanały Donchiana (DC) to wskaźnik stosowany w analizie technicznej do wyznaczania zmienności kursów na rynkach. DC to wskaźnik o charakterze wstęgowym, podobnie jak Wstęgi Bollingera. Wskaźniki te, oprócz określania zmienności na danym rynku, stosowane są przede wszystkim w celu identyfikacji potencjalnych przełamań lub sytuacji wykupienia/wyprzedania rynku, co ma miejsce w przypadku osiągnięcia przez cenę górnej bądź dolnej wstęgi. Wskaźnik generuje odpowiednie sygnały jeśli zaistnieją któreś z powyższych okoliczności.

Dowiedz się więcej o Kanałach Donchiana.
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
10
1
2
...
10