Kanały Keltnera (KC)

Kanały Keltnera (KC) to wskaźnik wstęgowy podobny do wstęg Bollingera i kopert średnich kroczących. Wskaźnik ten składa się linii środkowej oraz górnej i dolnej koperty (odpowiednio powyżej i poniżej linii środkowej). Linię środkową stanowi średnia ruchoma ceny dla zdefiniowanego przez użytkownika przedziału czasowego - powszechnie stosuje się prostą bądź wykładniczą średnią ruchomą. Górna i dolna koperta znajdują się w ściśle określonej odległości od linii środkowej, obliczonej przez zastosowanie wybranego wskaźnika i mnożnika (mnożnik ten dobiera użytkownik). Jako wskaźnik stosować można zakres zmienności dziennej ceny, choć najczęściej stosuje się średnią zasięgu rzeczywistego (ATR).

Dowiedz się więcej o Kanałach Keltnera (KC).
Pokaż więcej skryptów
1
23
...
8
1
2
...
8